Energiecoöperatie CALorie zoekt daken van 450 vierkante meter en groter voor het plaatsen van zonnepanelen. CALorie wil meer duurzame energie in de gemeente én dat bewoners er (ook financieel) van profiteren.

In de zogenoemde Routekaart van CALorie is te lezen dat in de gemeente nu een geschat aantal van 15.000 zonnepanelen op daken ligt. CALorie zou alle daken optimaal voor zonnestroom willen benutten, wat uit zou komen op 150.000 panelen. Dat is overigens nog slechts een fractie van alle energie die we nodig hebben (zie: (www.calorieenergie.nl/over-calorie/routekaart).

De energiecoöperatie heeft twee zonnecentrales ontwikkeld, op de Schulpstet in kern Castricum en op de brandweercentrale in Akersloot. De profiterende ‘aandeelhouders’ daarvan zijn bewoners uit de omgeving. Onder meer voor mensen die zelf geen heel geschikt dak hebben, is deze optie zeer geschikt. CALorie is constant op zoek naar meer plek, maar de realiteit blijkt weerbarstig: de gemeente heeft geen geschikte daken meer, en veel agrariërs en ondernemers blijken terughoudend om hun daken te verhuren. Ondertussen blijven heel veel daken onbenut.

Een dakeigenaar kan ook niet veel verdienen aan het verhuren van zijn dak voor zonnepanelen. Daarvoor zijn de verdienmodellen in Nederland te dun opgezet. Er is rekening gehouden met voordeel voor de bewoners/investeerders, maar niet voor de projectontwikkelaars en dakeigenaren. Ondertussen heeft CALorie wel daken nodig om de gemeente verder te verduurzamen…

CALorie roept dus ondernemers, agrariërs en particulieren met flinke daken – meer dan 450 m2 – én een groen hart op zich te melden bij CALorie, info@calorieenergie.nl. Het dak mag zowel op het zuiden als oost-west zijn gelegen. Het dak moet wel in goede staat zijn. Asbest daken kunnen helaas niet gebruikt worden. De dakeigenaar krijgt een redelijke vergoeding van de coöperatie voor de huur van het dak. Zelf kan hij/zij ook meedoen in de coöperatie.

Dak Zonnecentrale in Akersloot