Wie is wie in het bestuur: Sjoerd Dijkstra

Sjoerd Dijkstra

Al eerder stelden de nieuwe en beoogde bestuursleden zich aan jullie voor: Hans Gaillard (onze voorzitter), Martin van den Berg (penningmeester), Joost Brouwer, Rinco Bakker en Marcus Sloog: alle drie bestuursleden. Sjoerd Dijkstra is al langer lid van het bestuur maar had zich nog nooit voorgesteld. Daarom hieronder de introductie van Sjoerd, de secretaris van het bestuur.

“Ik ben Sjoerd Dijkstra en vervul de functie van secretaris in het bestuur.

Na mijn studie natuurkunde en promotie aan de Universiteit van Utrecht in 1973, kreeg ik een baan aan de TU Delft bij de vakgroep Meet-en Regeltechniek waaraan ik tot mijn pensionering verbonden ben gebleven.

Ik ben met mijn vrouw en twee kinderen van 1977 tot 1980 wel naar Mozambique geweest waar ik doceerde aan de Universiteit van Maputo en werkte op de Medische Faculteit.

Na terugkeer in Delft was ik verantwoordelijk voor het coördineren van de eindstudie in de regeltechniek en ontwikkelde ik colleges voor het eerste en tweede jaar om de studenten de grondslagen van de regeltechniek voor technische toepassingen bij te brengen.

Als onderzoeksterrein werkte ik mee aan het ontwikkelen van methodes om windturbines betrouwbaarder te maken en tevens de energieopbrengst te optimaliseren. Daarnaast werkte ik aan problemen uit de procesregeling bij bedrijven als Shell, Unilever, Heineken, DSM, DOW.

In mijn studie was ik bezig geweest met kernenergie en later dus met windenergie,  maar ook bij veel projecten met de bedrijven speelde het energiegebruik een grote rol. Een stimulans vanuit de overheid om zuiniger of duurzamer met energie om te gaan was er toen hoegenaamd niet.

De energietransitie is voor mij dus niet alleen een goede maar ook een onontkoombare zaak.

Wij waren in 2008 in Castricum komen wonen en toen een paar jaar later CALorie werd opgericht, werden we ook meteen lid. Toen ik een paar jaar geleden benaderd werd voor het bestuur aarzelde ik wel, omdat ik me eigenlijk niet meer zoveel met dat soort bestuurlijk werk wilde bezighouden. Maar de grote uitdagingen die met grote snelheid op ons afkomen zijn zo boeiend dat ik dat ook vanuit het bestuur van CALorie wel wilde meemaken.

Bij mijn aantreden, pas een paar jaar geleden, stond bijna het hele toenmalige bestuur op het punt te vertrekken. Inmiddels ben ik het bestuurslid dat het langst in het bestuur zit. We hebben nu dus een heel nieuw team en er wordt hard gewerkt om de structuur van CALorie zo te krijgen dat we in staat zijn een flinke bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen die onze inwoners tegenkomen bij de gehele energietransitie in onze zo fraaie gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.