De energieopbrengst van één kleine of grote windmolen staat gelijk aan de energieopbrengst van 20 of 40 voetbalvelden zonneveld.