OPRICHTING WERKGROEP ONDERWIJS

CALorie kent u waarschijnlijk vooral van de zonnepanelenacties, warmte- en de woonquickscan, het (inmiddels aan externe partijen overgedragen) project deelauto’s en het project ‘De duurzame wijk’. Maar CALorie wil niet alleen volwassenen inspireren om duurzamer te leven: ze wil ook in gesprek met kinderen en jongeren over hun ideeën van een duurzame wereld.

Werkgroep Onderwijs

Daarom roept CALorie de werkgroep Onderwijs in het leven. Deze werkgroep gaat zich in eerste instantie bezig houden met het opzetten van een z.g. ‘challenge’ waarbij leerlingen van basisscholen en studenten van het MBO uitgedaagd worden om hun ideeën over duurzaamheid in de praktijk te brengen en hiervan verslag te doen in de lokale en sociale media. Het bestuur heeft voor deze challenge subsidie aangevraagd bij de gemeente en de kans op toekenning hiervan is groot. Daarnaast heeft de werkgroep natuurlijk de mogelijkheid om allerlei andere projecten te bedenken en uit te voeren.

Vacatures

Voor de werkgroep Onderwijs is CALorie op zoek maar mensen die zich vrijwillig in willen zetten om kinderen en jongeren te betrekken bij het behalen van onze doelstelling: een energie-onafhankelijk Castricum in 2030.

Heeft u naast

  • affiniteit met kinderen en/of jongeren

ook een van de volgende eigenschappen?

ervaring met het ontwikkelen van projecten, liefst in het onderwijs?

een achtergrond in het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het voortgezet onderwijs

kennis van het curriculum van één of meer van deze onderwijssectoren?

kennis van didactiek?

kennis van communicatie via (digitale) media?

kennis van (verschillende aspecten) van duurzaamheid?

Kennis van communicatie via (digitale) media?

 

Dan bieden wij u:

  • Uw netwerk te vergroten, o.a. door een inspirerende samenwerking met collega’s,
  • De mogelijkheid om met kinderen en jongeren samen de wereld duurzamer te maken,
  • Uw eigen kennis op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en het gebruik van (sociale) media te vergroten en hierin nieuwe ervaringen op te doen,
  • Ruimte om nieuwe onderwijsprojecten te bedenken en te initiëren.

 

 

Stuur een mail naar info@calorieenergie.nl om u aan te melden voor onze werkgroep!