Mobiliteit is complex en iets heel anders dan een windmolen, zonnepanelen en slecht geïsoleerde woningen, maar in onze gemeente wel goed voor circa 30% van de CO2 -uitstoot. Daarmee is mobiliteit voor CALorie een belangrijk thema richting een klimaatneutraal Castricum. Sinds vorig jaar beweegt CALorie zich voor het eerst op het terrein van mobiliteit. In 2018 heeft CALorie drie elektrische deelauto’s naar Castricum gehaald, als pilot. De pilot is inmiddels afgerond. CALorie wil nu een doorstart maken met een ander deelconcept. Wordt vervolgd dus. Meer informatie over deelname vindt u hier.

Ook hebben we de contouren van een duurzaam mobiliteitsplan geschreven. Voor de komende periode willen we o.a. met de leden van CALorie nieuwe invalshoeken zoeken voor de verduurzaming van mobiliteit.

Activiteiten werkgroep mobiliteit