De Gemeente Castricum heeft offertes aangevraagd bij een aantal bureaus voor een zogenaamde Warmte Transitie Atlas. Deze moet zo goed mogelijk in kaart brengen, hoe de warmte transitie in de gemeente Castricum vorm gaat krijgen. Welke warmte transitie opties (zoals NOM, hybride warmte pompen, aardwarmte, enzovoort) passen het best bij de diverse typen woningen en gebouwen, straten en buurten? Hoe gaan de toekomstige gas-, elektriciteit- en warmte-netten eruit zien? De gemeente voert de regie.