Warmtenet voor Castricum in de Raad

Aardwarmte als alternatief voor aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Kan dat voor Castricum? Ja, oordeelt de werkgroep Aardwarmte. Deze werkgroep is gelieerde aan ons burgerinitiatief CALorie.

Na een uitgebreide verkenningsfase zijn de mogelijkheden in een eindrapport gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Falgun Binnendijk.

Op initiatief van D66 en Groen Links was 11 oktober de presentatie door leden van de werkgroep aan de raad met uitleg en toelichting en konden de raadsleden hun vragen stellen aan de initiatiefnemers. Het plan komt er op neer dat er heet water wordt opgepompt uit een dikke laag zandsteen op ca. 2600 meter diepte onder Castricum. In een warmtewisselaar wordt de warmte overgedragen aan water dat via een warmtenet naar de huizen en gebouwen in de wijk gaat. Het uit de bodem opgepompte water wordt na afkoeling weer terug gepompt de bodem in. Technisch kan het. De kostenberekening komt er op neer dat bij voldoende aansluitingen (>3800) de maandlasten vergelijkbaar zijn met nu, bij gebruikmaking van de huidige subsidies. Castricum heeft zich voorgenomen in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Dan mag er nu wel flink worden aangepakt. Aanleg van een warmtenet kan een deel van de oplossing zijn, m.n. voor de oudere wijken