De Werkgroep Aardwarmte Castricum (nu SAC) heeft de verkenningsfase afgerond in zomer 2018. Het eindrapport is toen gepresenteerd aan de Stuurgroep Aardwarmte Castricum (dit is een overleg groep met HVC Alkmaar, Gemeente Castricum, Provincie NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Kennemer Wonen om het project in goede banen te leiden).

Onder voorbehoud van nog grote onzekerheden in deze fase is de conclusie dat een aardwarmtenet met ca. 3800 woningen technisch en economisch haalbaar is. Hierbij zijn de verwachte overheidssubsidies hard nodig. Een project team van HVC Alkmaar gaat aan het werk. HVC heeft ervaring met zowel aardwarmteprojecten als warmtenet-projecten. In de Stuurgroep is afgesproken dat zij in de komende maanden de business case zoals gepresenteerd in het eindrapport kritisch zullen bekijken. Voor een rendabel warmtenet zal een aanzienlijke klantenkring ontwikkeld moeten worden, bijv. samen met Kennemer Wonen (1700 woningen), gebouwen met centrale stookinrichtingen en flink wat straten met ‘gewone’ woningen.