Energietransitie….Straks van het gas af…Maar hoe krijgen we het dan ’s winters warm? Dat zijn vraagstukken, die ons bezig houden. De gemeente Castricum is een warmtevisie aan het ontwikkelen. Die moet een aantal antwoorden op gaan leveren. CALorie is uitgenodigd mee te praten.

Vorig jaar is uit de Werkgroep aardwarmte de SAC ontstaan. Er is onderzocht of en hoe Castricum gebruik zou kunnen maken van aardwarmte. En wat daar dan aan investeringen voor nodig zijn.

De aanleg van een (of meer dan een?) warmtenet lijkt in ieder geval nodig. Sowieso is het verstandig om niet op één paard te wedden. Er zal veel en brede inzet nodig zijn om ook zonder gas te kunnen verwarmen en koken. En misschien betekent dat dan wel dat er in delen van de gemeente kleine collectieve warmtenetten komen. Bijvoorbeeld gevoed door warmte uit het riool. Of Warmte Koude Opslag. En ergens anders weer een grootschalig warmtenet. Of buurtjes die met (gedeelde?) warmtepompen op temperatuur worden gehouden.

Hoe dan ook, we vinden het van belang dat die ontwikkelingen niet zonder bewoners kunnen en mogen plaatsvinden. Sterker nog: als het maar even kan, zouden bewoners hier mede-producenten en –beheerders moeten kunnen zijn. Duurzame warmte, dichtbij en zoveel mogelijk in eigen beheer.

Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Om daarover gedachten en plannen te ontwikkelen, zijn we onlangs gestart met de Werkgroep Collectieve warmte. We zijn begonnen met verkennen. Wat is er al (elders) ontwikkeld? Wat zou hier kunnen? Hoe kunnen wij dit bevorderen?

Veel hulpbronnen zijn nodig. En veel denkkracht! Daarom zijn we op zoek naar versterking van onze Werkgroep Collectieve Warmte. Interesse? Mail dan naar de Werkgroep Collectieve Warmte

René Daalmans, 19-04-19