Werkgroepen

Werkgroepen

De vrijwilligers die de activiteiten van CALorie uitvoeren, werken samen in werkgroepen die zich bezighouden met een van de aspecten van duurzame energie. Hieronder een overzicht welke werkgroepen we kennen, met welk aspect van verduurzaming van energie ze zich bezighouden en welke ambitie deze werkgroepen hebben voor het jaar 2015.

 • WONEN:
 • BEDRIJVEN:
 • DUURZAME ENERGIEOPWEKKING:
  • Werkgroep Wind
   Ambitie 2025: Mogelijkheden voor wind in Castricum ontwikkelen.
 • MOBILITEIT:
  • Werkgroep Mobiliteit
   Ambities 2025:
   • Bijdrage leveren aan opstellen Regionaal Mobiliteitsplan,
   • 75 Deelauto’s in de woonkernen van Castricum,
   • Vergroening vrijgekomen parkeerplekken.

Daarnaast zijn er werkgroepen die het bestuur en de overige werkgroepen op verschillende gebieden ondersteunen bij hun werk:

 • INTERACTIE:
  • Werkgroep Interactie
   Ambities 2025:
   • Actieve participatie van de leden van CALorie.
   • Faciliteren dat alle inwoners (kinderen, jongeren en volwassenen) van Castricum zich bewust kunnen zijn van de noodzaak tot verduurzaming,
   • Faciliteren dat alle inwoners van Castricum kennis kunnen hebben van de mogelijkheden om dit doel te bereiken,
   • Stimuleren dat alle inwoners van Castricum in actie gaan komen,
   • Ondersteuning werkgroepen in communicatie met inwoners van Castricum,
   • Ondersteuning werkgroepen bij het organiseren van activiteiten.

Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1