Werkgroep Wind

Werkgroep Wind

De werkgroep Wind van CALorie heeft tot doel om nieuwe windmolens neer te zetten. 

Tot kort geleden was het in de provincie Noord-Holland bijna niet mogelijk om dat te doen: er was een zeer restrictief beleid. Daar lijkt verandering in te komen! Nederland is ervan doordrongen dat we onze eigen energie duurzaam moeten gaan opwekken en dat daarbij geen middel ongebruik kan blijven, dus ook windmolens mogen weer. Maar natuurlijk moeten we er daarbij wel op letten waar die windmolens geplaatst kunnen worden, want windmolens kunnen schade aanbrengen aan de natuur en overlast bezorgen als ze op de verkeerde locaties gezet worden.

Foto: John Gundlach (Flying Holland)

Projecten

  • CALorie heeft in 2018 samen met de Lokale Duurzame Energie-initiatieven (LDE’s) van Bergen, Castricum en Heiloo 37% van de aandelen van windmolen Boekel op de Boekelermeer in Alkmaar gekocht. Bewoners van deze gemeenten konden certificaten kopen waarmee ze mede-eigenaar konden worden en delen in het rendement. De LDE’s organiseren en registreren de administratie en dividenduitkering. Het verwachte financiële rendement (IRR) voor certificaathouders was gemiddeld 5% netto. De verwachting was dat de investeerder na 18 jaar zijn inleg plus 60% heeft teruggekregen.
  • In 2020 heeft de Werkgroep Wind meegedacht over de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) van Noord-Holland Noord.

Nuttige informatie over windenergie

Samenstelling Werkgroep Wind

  • Marcus Sloog (vanuit het bestuur)
  • Anton Visser (voorzitter)
  • Hans Disselhorst
  • Gerard Brinkman
  • Marc Cornelissen
  • Theo Versteegen

Nieuwsberichten

Vragen, ideeën of opmerkingen

Heb je tips, ideeën, een vraag of opmerking over de werkzaamheden van de Werkgroep Wind? Of wil je een bijdrage leveren aan ons werk? Stuur ons een mailtje: wind@calorieenergie.nl.