Werkgroep Mobiliteit

Werkgroep Mobiliteit


De Werkgroep Mobiliteit wil graag bijdragen aan de brede doelstelling van CALorie: Castricum op weg naar energieneutraal in 2030. Dit wil de werkgroep doen door het initiëren van, het meedenken over en realiseren van duurzame mobiliteitsoplossingen.


Wist je dat mobiliteit 30% van de CO2 uitstoot binnen Castricum voor haar rekening neemt? Werk aan de winkel dus!

Deelauto

Projecten

 • Bij de Werkgroep Mobiliteit focussen we ons nu eerst op het project elektrische deelauto 2020.
 • Daarnaast zijn onderwerpen waar we over nadenken het verminderen van reisbewegingen, stimuleren van lopen en fietsen maar ook slimme laadpleinen, schoon openbaar vervoer en inzet van elektrische (bak)fietsen en scooters. Immer: behalve dat ons verkeer en vervoer verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot van CO2, is mobiliteit sterk verbonden met de kwaliteit van de leefomgeving. Bereikbaarheid, geluids- en luchtkwaliteit en veiligheid zijn aspecten die in toenemende mate in het gedrang komen door de verwachte toename van mobiliteit.
  Zo is in 2019 een eerste concept ontwikkeld van een mobiliteitsplan. Doel van dit plan was om het thema mobiliteit op de kaart zetten en de gemeente op te roepen om samen op te trekken om te komen tot een duurzaam mobiliteitsplan. Dit plan is nog in ontwikkeling. Wil je er meer van weten, dan kan je een mailtje sturen naar mobiliteit@calorieenergie.nl.
 • De Werkgroep Mobiliteit heeft al in 2018 een project uitgevoerd waarin onderzocht werd wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van een deelauto in onze gemeente. Hierbij konden Castricummers gebruik maken van een deelauto. Dit project is beëindigd in 2019, maar op basis van deze ervaringen worden momenteel in het huidige project Elektrische Deelauto 2020 de mogelijkheden onderzocht om permanent deelauto’s aan te bieden in onze gemeente.
  Klik hier om berichten te lezen over het project Deelauto dat uitgevoerd is in 2018.

Samenstelling Werkgroep Mobiliteit

 • Marjolein Zonjee
 • Hella Zeeman
 • Joost Brouwer
 • Sjaak Veenstra
 • Paul Krom

Meedenken en doen?

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroep. Heb jij affiniteit met een thema en wil je hiermee aan de slag of erover meedenken? Laat het ons weten! Stuur een mail naar mobiliteit@calorieenergie.nl.

Nieuwsberichten