Werkgroep Energieopslag

Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1

Werkgroep Energieopslag

Bij CALorie zijn verschillende werkgroepen actief op het gebied van opwekking van duurzame energie:

  • De Werkgroep Duurzaam Wonen organiseert in samenwerking met de gemeente Castricum en Duurzaam Bouwloket de collectieve inkoop van zonnepanelen,
  • de Werkgroep Bedrijfsterreinen bespreekt met bedrijven in Castricum het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen en de Werkgroep Zon en Werkgroep Wind bekijken de mogelijkheden van resp. zonne- en windenergie in onze gemeente.
  • De Werkgroep Collectieve Warmte ten slotte, oriënteert zich op de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van collectieve warmte;  warmtenetten, Warmte- en Koude-opslag (WKO), aquathermie, geothermie, riothermie of bijvoorbeeld inzet van bronnetten met een warmtepomp.
Energie-opslag

Maar wat doen we nu als we op sommige momenten teveel en op andere momenten te weinig duurzame energie hebben? Dat is waar de Werkgroep Energieopslag zich mee bezig gaat houden. Deze werkgroep wil de mogelijkheden verkennen van duurzame energieopslag in onze gemeente.

Vragen, ideeën of opmerkingen

Deze werkgroep is nog in oprichting. Wil je een bijdrage leveren daaraan of heb je vragen of tips over wat deze werkgroep gaat doen? Stuur een mailtje naar onze voorzitter: voorzitter@calorieenergie.nl.