Wel of geen windmolens in Castricum

Foto: John Gundlach (Flying Holland)
Foto: John Gundlach (Flying Holland)

In de CALorie nieuwsbrief van 10 november stond een artikel over de vraag of er windmolens in Castricum zouden moeten komen. In een poll werd aan de lezers van de nieuwsbrief gevraagd of ze voor of tegen windmolens waren. De poll is inmiddels gesloten, en hieronder geven we de belangrijkste uitkomsten.

In totaal werd de poll door 238 unieke deelnemers ingevuld, waarvan er 130 ja-stemmers waren, waarvan één inzender de opmerking maakte “eigenlijk heb ik geen mening”. Eén persoon heeft noch ‘ja’ noch ‘nee’ ingevuld, en de rest heeft ‘nee’ ingevuld.
De eindconclusie is dan ook:

  • 238 inzenders
  • 130 ja (55%)
  • 106 nee (44%)
  • 2 geen ja en geen nee (1%)

Kijkend naar de ingezonden opmerkingen is er ook enige overlap tussen de antwoorden:

  • Bij nee-stemmers is 17 maal de opmerking geplaatst dat windmolens op zee wel akkoord zijn, en bij 4 ja-stemmers dat windmolens liefst op zee geplaatst moeten worden.
  • Bij 8 nee-stemmers vormen vogelslachtoffers een argument, terwijl 2 ja-stemmers wel als voorwaarde stellen dat vogels beschermd worden.
    3 nee-stemmers vonden kleine windmolens wel OK, terwijl 5 ja-stemmers kleine molens wilden.
  • Het belangrijkste ja-argument was dat we onze verantwoordelijkheid moeten dragen (28 maal).

Het belangrijkste nee-argument was horizonvervuiling (33 maal) en overlast (14 maal). Opvallend was dat 8 nee-stemmers als argument hadden dat windmolens inefficiënt zouden zijn. Daarnaast werd 32 keer gewezen op alternatieven voor windmolens, met name zonnepanelen. Opvallend was het aantal voorstanders van kernenergie (11 maal) bij de tegenstanders van windmolens.

De CALorie-werkgroep Wind heeft zich beraden over de uitkomst van de poll. De werkgroep ziet geen duidelijke uitspraak van de CALorie achterban om zich op dit moment in te zetten voor windmolens in Castricum. Hoewel de meerderheid voorstander is, lijkt het verschil tussen het aantal ja- en nee-stemmen daarvoor niet groot genoeg.

Op dit moment loopt het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) waarin regionaal wordt bekeken wat de beste locaties zijn voor windmolens en zonneparken (op land; zee is geen onderdeel van de RES), met als randvoorwaarde dat wel de landelijk vastgestelde opwekcapaciteit moet worden gehaald. In het huidige concept zijn beperkte zoekgebieden voor windmolens in Castricum opgenomen. Dit RES-proces wil de werkgroep wel blijven volgen. Daarnaast wil de werkgroep ogen en oren openhouden voor alternatieven, zoals kleine windmolens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *