CALorie heeft met subsidie van de provincie 2 infrarood camera’s aangeschaft. Vandaag hebben zo’n 12 mensen een training gehad van Maurice van Duurzaam Bouwloket. Nu gaan we eerst op elkaars huizen oefenen, daarna zijn we er klaar voor.

Dat komt goed uit want er is massaal gereageerd op de oproep op deze site en op het artikel in de krant. De belangstelling voor de warmtescanactie is zo groot dat we op dit moment het maximum aantal aanmeldingen bereikt hebben.

Voor de metingen zijn we o.a. afhankelijk van het weer en van de beschikbaarheid van vrijwilligers en scanners. We kunnen de scan alleen uitvoeren bij voldoende temperatuurverschil tussen binnen en buiten (15 graden). Daardoor is de periode waarin we kunnen meten beperkt.  Het ziet er naar uit dat we volgende winter weer extra scans kunnen uitvoeren. We kunnen uw naam noteren op de wachtlijst.

Mocht het een lange en strenge winter worden dan kunnen we een stukje van onze wachtlijst opsnoepen, echter met onze klimaatsverandering is de kans hierop niet zo groot.