Waar komen de windmolens en zonneparken?

 In Nieuws

Alle gemeente in Nederland zijn druk bezig met te bedenken hoe zij meer duurzame energie (zonne- en windenergie) kunnen gaan opwekken. In onze gemeente hebben bewoners daarbij meegedaan tijdens een lokaal scenario atelier. Inmiddels zijn alle inzichten en meningen van inwoners, bedrijven en andere lokaal en regionaal betrokkenen verzameld over de opwek van duurzame energie (zonne- en windenergie) in onze regio. Het resultaat staat in de concept-RES NHN (Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord)

Wat staat in de concept RES?

Mogelijk kunnen we hier nog een molen bijplaatsen?

In de concept-RES staat wat de ambities zijn van de 18 gemeenten in uw regio -de energieregio Noord-Holland Noord- voor de opwek van duurzame energie.

Ook zijn de gebieden beschreven waar die opwek zou kunnen plaatsvinden: de zogenoemde zoekgebieden. Tekst en uitleg is eveneens terug te vinden.

U kunt de concept-RES hier* downloaden. In de samenvatting vindt u een overzicht van de belangrijkste punten. In hoofdstuk 2.1 staat het totale aanbod aan duurzame energie van Noord-Holland Noord. Verder staat de deelregio Alkmaar, waar de gemeente Castricum onder valt, omschreven in hoofdstuk 5. Hier vindt u ook meer informatie over de zoekgebieden die in uw gemeente liggen. 

 

Volgende stap: van concept-RES naar RES 1.0

Komende maanden vindt politieke behandeling van de concept-RES plaats. Daarna kan gestart worden aan het vervolg op de concept-RES in de zogenoemde RES 1.0. Wat is haalbaar en wenselijk bij de nadere invulling van de zoekgebieden? Nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden zijn welkom, mogelijk kunnen we daar toch nog een windmolen of zonnepark krijgen

Leave a Comment