We staan samen voor een enorme uitdaging om het gebruik van fossiele brandstof, zoals gas voor het verwarmen van onze woningen, af te bouwen. Tegelijk om zoveel mogelijk energie (elektriciteit en warmte) duurzaam op te wekken. En om de daarbij behorende isolatiemaatregelen te nemen. Voor particuliere eigenaren van grondgebonden woningen is dit al een forse puzzel. Maar voor Verenigingen van Eigenaren en hun besturen en beheerders is deze uitdaging nog veel groter.
CALorie heeft dit de afgelopen jaren in contacten met een aantal VvE’s ervaren. Het is niet altijd eenvoudig om het samen eens te worden over de noodzaak van verduurzaming met de leden en eventuele beheerders. De regels kunnen ingewikkeld zijn. Dan zijn er vele keuzes te maken, zowel voor isolatie, warmtevoorziening en wijze van opwekken van energie. En als de keuzes gemaakt worden is het weer een uitdaging om de verduurzamingsmaatregelen te financieren en in te passen in de meerjarige onderhoudsplanning.

Tegelijk bieden VvE’s ook kansen voor verduurzaming. De panden zijn vaak groot met geschikte daken voor zonnepanelen. Collectieve voorzieningen voor bijvoorbeeld duurzame warmte kunnen binnen bereik liggen. Er kunnen enthousiaste bewoners zijn die juist voor verduurzaming warm lopen. Ook zijn er speciale subsidies beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen in VvE’s.

Wij hebben de afgelopen jaren contacten met een aantal VvE’s in de gemeente Castricum opgebouwd. We werken ook samen met de gemeente Castricum en omliggende gemeenten, burgerinitiatieven en bedrijven. In het bundelen van lokale ervaringen ligt een deel van onze kracht. Daarnaast hebben we toegang tot een landelijk netwerk van deskundigen. Als u daar behoefte aan heeft denken wij graag mee over de verduurzaming van uw VvE.

Wilt u meer weten over deze werkgroep? Mail dan naar Guus Wattel