Voorstelrondje (beoogde) nieuwe bestuursleden. Hans Gaillard

De afgelopen periode zijn er nogal wat wisselingen geweest in ons bestuur. Helaas heeft een aantal leden hun bestuursactiviteiten beëindigd. Gelukkig zijn zij nog wel betrokken bij CALorie, zij het dan niet meer als bestuurslid maar als lid van één of meer werkgroepen of als ‘gewoon’ lid. De vacatures die de afgelopen tijd in het bestuur zijn ontstaan, zijn inmiddels gedeeltelijk opgevuld. Niet alle voordrachten zijn al goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, maar om te voorkomen dat het bestuur tot die tijd op halve kracht draait, hebben de nieuwe beoogde bestuursleden toegezegd ad interim mee te draaien met het zittende bestuur. Daar zijn we natuurlijk blij mee, want we zitten vol plannen!

Hieronder en in de volgende berichten stellen de nieuwe (en bij sommige: al bekende), benoemde en beoogde bestuursleden zich voor. Als eerste: Hans Gaillard.

Hans Gaillard

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Hans Gaillard en ik woon in Limmen. Ik ben getrouwd, heb 2 dochters, 2 schoonzonen en 3 kleinkinderen.

Sinds eind februari heb ik de voorzittersrol van CALorie overgenomen van Evert Castelein, die na een zeer kort ziekbed op 14 februari is overleden. Hij was net begonnen zich in te werken bij CALorie. Op de komende ALV zal ik mij verkiesbaar stellen om jullie voorzitter te worden.

Ik ben geen verduurzamer van het eerste uur; ik ben meer een late bekeerling. In mijn werk en ook in mijn privéleven stond het thema duurzaamheid niet erg hoog op de agenda. Maar de afgelopen jaren werd mij de noodzaak om de klimaatveranderingen tegen te gaan steeds duidelijker. We hebben twee dochters en drie kleinkinderen. Dan realiseer je ineens dat die kleinkinderen het einde van deze eeuw gaan meemaken. En dat het onze plicht is deze planeet op een nette manier aan hen over te dragen.

Om hieraan een bijdrage te leveren ben ik o.a.  twee jaar geleden energiecoach geworden. Het was bemoedigend zoveel mensen te ontmoeten die iets aan de verduurzaming willen doen. Mede daarom jammer dat deze activiteiten vanwege de coronaperikelen op een laag pitje zijn komen te staan.

In mijn interimwerk heb ik veel bedrijven geholpen aan een doelgerichte samenwerking. Een samenwerking, uitgaande van respect voor elkaar en bewust van de verschillende meningen en overtuigingen. Gezamenlijk één koers uitzetten met respect voor elkaars meningen en overtuigingen.

Dat wil ik ook voor CALorie gaan doen.  De routekaart die we hebben is nog steeds actueel. We hebben veel actieve leden. We staan als burgerinitiatief goed op de kaart en dat moeten we zo houden. Elkaar uitdagen de benodigde verduurzaming te realiseren. Er is veel te doen en we hebben niet zoveel tijd meer.

De komende tijd ga ik mij bij de diverse werkgroepen oriënteren en inventariseren wat er leeft om samen richting geven aan onze activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.