Voor of tegen kernenergie?

Kernenergie: ja of nee?

In de Castricummer staat wekelijks de rubriek ‘Voor of Tegen’. In de editie van 4 november, geschreven door Ans Pelzer, komen daarin Jeroen Slot, energiespecialist bij de VVD in Castricum, en Sjoerd Dijkstra, fysicus en gepensioneerd Hoofddocent TU Delft en secretaris van het bestuur van CALorie aan het woord over kernenergie.

Jeroen Slot benoemt als voordelen van kernenergie dat het vrijwel geen CO2-uitstoot oplevert en dat de investeringen weliswaar hoog , maar de kosten per kWh laag zijn. Bovendien, zo stelt hij, is leveringszekerheid en regelbaarheid van kerncentrales groot, terwijl we voor de opbrengst van zonneparken en windmolens afhankelijk zijn van het weer.

Sjoerd Dijkstra stelt daar tegenover dat er heel wat nare kanten zitten aan kernenergie. Zo is o.a. het opslaan van het afval is een niet opgelost probleem dat duizenden jaren blijft drukken op de komende generaties en de veiligheid van een kerncentrale blijft een gevoelig punt. Ook de effecten van de harde straling zijn op lange termijn nog niet voldoende bekend en lijken ernstiger dan tot nu toe was voorspeld.

Wat is uw mening hierover? Moeten (nieuwe) kerncentrales ons gaan voorzien van energie? We horen graag hieronder uw commentaar op deze discussie.

Lees het hele artikel hieronder of op pagina 20 van de Castricummer van 4 november.


Kernenergie als voorgestelde methode van energie opwekken?

Castricum – De gemeente is bezig invulling te geven aan de Regionale Energiestrategieën (RES). Dat gaat met name over het toepassen van wind- en zonne-energie. Verschillende partijen in Castricum hebben hun verbazing uitgesproken over het feit dat dat kernenergie niet opgenomen is in de voorgestelde toekomstige methodes van energie opwekken.

door Ans Pelzer

CKenG, VVD, Forza!, CDA, GDB en Partij van Schoonhoven hebben een amendement ingediend om de mogelijkheid van kernenergie, en dus locaties voor kerncentrales, op te nemen in de plannen en voorstellen. Dit amendement is aangenomen door de gemeenteraad van Castricum.

VOOR

Jeroen Slot (VVD), energiespecialist

Jeroen Slot, VVD Castricum

Voor kernenergie, want:
“Kernenergie levert vrijwel geen CO2-uitstoot op en om de CO2-uitstoot binnen de perken houden zijn kerncentrales nodig. Windmolens en zonneparken zijn niet genoeg. Als het op donkere, winterse dagen niet waait willen we graag ook elektriciteit. Echt goede oplossingen om dergelijke periodes te overbruggen zijn er nog niet. De leveringszekerheid en regelbaarheid van kerncentrales is stukken beter. Het bouwen van een kerncentrale kost miljarden, maar een kerncentrale levert dan ook heel veel elektriciteit en neemt maar weinig ruimte in. Als je die kosten van kernenergie uitdrukt in een bedrag per kilowattuur dan is kernenergie helemaal niet zo duur. De kostprijs van kernenergie uit Borssele is nu tussen de €4,3 en €4,8 cent per kWh. Bij levensduurverlenging van de centrale wordt het iets duurder, de kostprijs bedraagt dan 5 cent per kWh. De kostprijs van stroom uit een nieuwe kerncentrale zal misschien een paar cent duurder zijn, maar staat in geen verhouding tot de prijs van € 0,22 à € 0,23 per kWh die we als consument betalen.”

In Duitsland en Denemarken wordt door consumenten het meest betaald voor elektriciteit. In Frankrijk ligt de prijs een derde lager. De CO2-uitstoot is in landen met veel kernenergie lager dan in Duitsland en Nederland.

Borssele is er een van de tweede generatie. De kerncentrales die nu gebouwd worden, zijn van de derde generatie. Die zijn beter en veiliger. De vierde generatie en kerncentrales met thorium gesmolten zoutreactoren zijn nu in ontwikkeling. De verwachting is dat deze rond 2040 commercieel beschikbaar zijn. Deze reactoren zijn in staat om een deel van het langlevende kernafval van de eerdere generaties kerncentrales te versplijten en verminderen daarmee de hoeveelheid afval die langdurig veilig opgeslagen moet worden.”

TEGEN

Sjoerd Dijkstra is fysicus en gepensioneerd Hoofddocent TU Delft

Sjoerd Dijkstra

Tegen kernenergie, want:
“Met de huidige kennis ben ik tegen gebruik maken van kernenergie. Het kan een prachtige oplossing zijn, maar helaas zitten er wat nare kanten aan. De kosten om een kerncentrale neer te zetten zijn heel hoog, het afvoeren en aanvoeren van de brandstof is vreselijk duur en het opslaan van het afval is een niet opgelost probleem wat duizenden jaren blijft drukken op de komende generaties. Daarnaast blijft de veiligheid van een kerncentrale een gevoelig punt. Geen enkele chemische industrie is honderd procent veilig, maar als het misgaat bij een kerncentrale is de omvang van de ramp in een dichtbevolkt gebied niet te overzien.

De techniek voor het beheersen van kernenergie (inclusief fusiereactoren) is nog verre van volmaakt. Er zijn nog steeds veel onopgeloste problemen. Ook de effecten van de harde straling zijn op lange termijn nog niet voldoende bekend en lijken ernstiger dan tot nu toe was voorspeld. Kernenergie is geen duurzame oplossing want ook deze grondstoffen raken op.

Het argument dat veel gebruikt wordt is dat in Frankrijk de energieprijs ontzettend laag is. Daarom kopen wij het in Frankrijk. Daar zit een enorm Rijkssubsidie op en dat kost Frankrijk jaarlijks miljarden. Bij Borssele wordt bijvoorbeeld ook altijd alleen gerekend met de productiekosten en niet met afschrijving, vervoer en ontmanteling. Dan namelijk zou de kernenergieprijs aanzienlijk boven die van wind komen te liggen. Als je heel lokaal kijkt is er in West-Europa niet altijd zon of windaanbod. Als je heel Europa neemt en een stukje van Noord-Afrika is er wel altijd ruim voldoende energieaanbod. Wel moet dan in West-Europa het elektriciteitsnetwerk versterkt worden. Maar dat moet toch al.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *