Verduurzaming Castricummer Werf: Cornel Borst aan het woord

Cornel Borst in gesprek

In dit bericht maak je kennis met Cornel Borst. Hij is ondernemer en voorzitter van zowel de Ondernemersvereniging Castricummerwerf en de nieuw opgerichte stichting CALorie Business Club Castricum. In het kader van het project ‘Verduurzaming Castricummer Werf’ vertelt hij over zijn ervaringen en affiniteit met het onderwerp duurzaamheid. ‘Practice what you preach’ is zijn motto. Hij zet zich in voor energieneutrale bedrijventerreinen: niet alleen bij zijn eigen bedrijf AC Borst Bouw maar ook samen met de Castricumse ondernemers bij de Ondernemersvereniging Castricummerwerf en de CALorie Business Club Castricum.

Van geitenwollensok naar hipster

Het kostte me een paar dagen om het verhaal dat ik u wil vertellen helder voor de geest te krijgen. Nu het gelukt is realiseer ik mij, ik tel inmiddels 45 jaren, dat het begrip ‘duurzaamheid’ toch al flink wat jaren mijn leven doorkruist. De eerste keer was tijdens mijn opleiding. Het was mijn opleiding bouwkunde waar ik in 2004 kennismaakte met het rekenprogramma GreenCalc, een calculatie- en communicatiemodel om milieubelasting van gebouwen meetbaar en vergelijkbaar te maken. Hier maakte ik voor de eerste maal kennis met zonneboilers en fotovoltaïsche panelen. Het bepalen van de beste oriëntatie. Het effect van een dakraam op de zuidzijde van je dak of juist op de noordkant. Maar ook veel meer exotische oplossingen werden hier gepresenteerd, zoals het helofytenfilter en het composteringstoilet. Nu ga ik hier niet nader in op de voor- en nadelen van deze energiebesparende maatregelen. Dat mag u zelf vaststellen. Wel wil ik benadrukken dat ik dit deel van het spectrum van de opleiding bouwkunde een heel hoog geitenwollensokkengehalte vond hebben.

Aan de slag in het familiebedrijf

In 2008 ben ik aan de slag gegaan in het familiebedrijf. Een bouwbedrijf, maar door de jaren heen steeds meer de specialisatie gezocht in het renoveren, onderhouden en herstellen van vastgoed. In 2012 maakten wij via onze branchevereniging Bouwend Nederland kennis met het convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen. Met als werknaam ‘Meer met minder’. Een initiatief van het ministerie van BZK en diverse brancheverenigingen waaronder dus Bouwend Nederland. Het doel: De markt stimuleren om energiebesparende maatregelen te ontwikkelen en aan te bieden. De ondernemers in de bouw moesten voor de transitie gaan zorgen. Bevlogen sprekers werden opgetrommeld en het land in gestuurd om de nietsvermoedende ondernemers in zaaltjes toe te spreken. Na een avond enthousiast te zijn toegesproken verliet ook ik samen met mijn collega’s dat zaaltje. Onder de indruk van de verhalen over wat onze kinderen wel niet te wachten zou staan als wij niets zouden ondernemen. We waren er zeker van dat wij zouden zorgen voor de transitie die zo nodig was. De ochtend erop spraken wij nog wat na over het avondvullende programma, om daarna weer aan het werk te gaan.

Vanuit innovatie- en aanjaagprogramma Energiesprong werd in 2013 een deal gesloten tussen 4 bouwers en 6 corporaties: de deal Stroomversnelling Huur. Er werd afgesproken 10.000 bestaande sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter te renoveren. Een van deze corporaties zit in Alkmaar. Voor ons een opdrachtgever waar wij tot dat moment ieder jaar mooie projecten mee realiseerden. Tot dat moment! De corporatie beëindigde de lopende overeenkomsten en verkoos het programma Stroomversnelling. Voor ons als bedrijf een flinke confrontatie. Zeker in die periode. We zaten als bouwbranche op dat moment in een moeilijke periode als gevolg van de kredietcrisis. De ongemakkelijke situatie waarmee wij werden geconfronteerd, stimuleerde onze creatieve kant. Wij zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van duurzame renovatie oplossingen en energiebespaarpakketten.

Samen met CALorie en de Gemeente Castricum werken aan energieneutraal

In 2014 heeft CALorie de ondernemers in de gemeente Castricum benaderd met het plan om samen op te trekken bij de ontwikkeling van oplossingen waarmee wij onze gemeente energiezuiniger maken. De coalitie Energieneutraal verbouwen was geboren. In oktober 2014 ondertekenden de initiatiefnemers samen met de gemeente Castricum het Convenant Coalitie Energieneutraal Verbouwen Castricum. Vol enthousiasme zijn wij aan de slag gegaan.

Wij zijn vandaag de dag op diverse plekken in Noord Holland actief met het verduurzamen van vastgoed. Zo dragen wij bij aan een energie neutrale toekomst. Want dat is het doel dat wij voor ogen hebben. Ook onze eigen bedrijfspand pakken wij aan. Wij hanteren daarbij de Trias Energetica. Zo hebben wij het gebouw goed geïsoleerd, hebben wij het dak voorzien van zonnepanelen en doen wij nu ons best om het verbruik van gas terug te dringen. Stap voor stap richting een energieneutrale toekomst.

Een energieneutraal bedrijventerrein is het doel

Wij zijn gevestigd op de Castricummer Werf. CALorie heeft het initiatief genomen om alle ondernemers te benaderen en het gesprek aan te gaan over energiebesparing, de stimuleringsmaatregelen die hiervoor aangeboden worden door onze overheid en de voordelen die het brengt voor nu en de toekomst. Dat is door de ondernemers en de ondernemersvereniging met open armen ontvangen. Een energieneutraal bedrijventerrein is het doel. Je moet de lat immers hoog leggen. Iedere zichzelf respecterende ondernemer is vandaag de dag met duurzaamheid bezig. Het is trendy, het is hip en het is ook gewoon goed voor je portemonnee. Mooi dat wij die slag met elkaar in ieder geval hebben kunnen maken in de afgelopen jaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.