Adviseurs Verduurzaming Castricummer Werf aan het woord

All-focus

Het project Verduurzaming Castricummerwerf wordt gedaan met behulp van verschillende werkgroepen van CALorie. In deze post vertellen Rinco Bakker, bestuurslid en lid van de Werkgroep en Marcus Sloog, eveneens bestuurslid en lid van de Werkgroep Collectieve Warmte, waarom ze zich bezighouden met het project Verduurzaming Castricummer Werf en wat hun bijdrage is aan het project.

Rinco Bakker

Ik ben 65 jaar en geniet op dit moment van de levensloopregeling. Dit zal per 2022 overgaan in pensioen. Eigenlijk ben ik dus nog in dienst van mijn werkgever Stedin. Stedin is de gasnetbeheerder in deze regio. Ik vervulde de rol van gebiedsregisseur energietransitie. Ik woon samen met mijn vrouw sinds 2020 in Akersloot. 

Waarom geïnteresseerd in (duurzame) bedrijventerreinen ?

Vanuit mijn werk kwam ik in contact met parkmanagementorganisaties van bedrijventerreinen. Het onderwerp duurzaamheid was ook toen actueel en vanuit mijn toenmalige rol gaf ik adviezen aan de bedrijven omtrent verduurzaming, opwekking en energiebesparing (lees: kostenreductie). Tevens was er een contactlijn met de wethouder van betreffende gemeente.

Ondernemers in de energietransitie:

In mijn perceptie spelen de ondernemers en haar medewerkers een cruciale rol in de energietransitie van Nederland. Het energieverbruik (kosten) van zowel proces- als gebouwgebonden energie van bedrijven zijn een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsvoering. Een ondernemer kan bijvoorbeeld het goede voorbeeld geven naar de medewerkers hoe om te gaan met energie. Gedrag beïnvloedt namelijk wel degelijk de totale kosten. Ook transparantie in de kosten van energie in het bedrijfsproces kan een medewerker uitdagen tot zijn/haar bijdrage. Soms leidt dit zelfs tot innovatieve ideeën voor verbeteringen. Vanuit CALorie geven wij het advies om het energieverbruik en de opwekking ervan intern binnen de onderneming transparant te delen met medewerkers. Het effect kan zijn dat de medewerkers ook in de thuissituatie gaan nadenken over dit onderwerp.

Marcus Sloog

Waarom geïnteresseerd in (duurzame) bedrijventerreinen ?

Vanuit mijn studie sociale geografie ben ik in het verleden gaan kijken naar verduurzaming van bedrijventerreinen toen dat nog helemaal niet de interesse had die het nu heeft. Wel heb ik in mijn vorige baan met parkmanagementorganisaties van bedrijventerreinen besproken hoe we bedrijventerreinen konden verduurzamen, wat toen nog een iets andere context had. Ook vanuit mijn huidige werkgever heb ik me vanuit de vereniging Greenbiz IJmond bezig gehouden met verduurzaming van bedrijventerreinen in Velsen, Heemskerk en Beverwijk samen, met en door ondernemers. Diegenen die interesse hebben kunnen informatie ophalen op de website Greenbiz IJmond. Vanuit de Greenbiz IJmond komen er adviezen aan de bedrijven omtrent verduurzaming, opwekking en energiebesparing (lees: kostenreductie), maar ook worden ze geïnformeerd . 

Ondernemers in de energietransitie

Voor mij zijn ondernemers een belangrijke schakel in de energietransitie, enerzijds omdat ze een voorbeeldrol hebben naar hun eigen werknemers, maar anderzijds ook omdat ze als geen ander duidelijk kunnen maken in de omgeving dat verduurzaming meer en meer een verhaal wordt waarbij je niet alleen goed doet voor natuur en milieu maar ook voor de onderneming zelf, vanuit kostenoverweging. Bij ondernemingen zijn de eerste grote stappen te nemen waarbij het resultaat direct duidelijk is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.