Tiny Housing wacht op locaties

 In Nieuws

(Artikel Hans Boot Tiny Housing voor Nieuwsblad Castricum van 1 mei 2019)

Wordt het wonen in een kleine innovatieve en energie-neutrale woonvorm de toekomst voor de grote groep woningzoekenden die veel te groot is gehuisvest en hun woonlasten willen verlagen? Als het aan Kaspar Melis ligt wel. Hij maakt deel uit van de werkgroep Klein & Duurzaam Wonen die met de gemeente naarstig op zoek is naar geschikte locaties.

Klein & Duurzaam Wonen (KDW) kwam in 2018 voor het eerst bij elkaar op initiatief van Roos Wattel. De werkgroep bestaat uit acht personen die geïnteresseerd zijn in het wonen in een Tiny House. Kaspar Melis licht de betekenis hiervan toe: “Het is een innovatieve en duurzame woonvorm die staat voor ‘bevrijd wonen’. Voor mij persoonlijk betekent dat minder geleefd worden door verplichtingen, verantwoordelijkheden en bezit. Het biedt kansen voor een leven waarin ruimte is voor echte vrijheid om je eigen manier van wonen in te vullen.”

KDW is aangesloten bij Tiny House Nederland, die op 1 oktober vorig jaar een presentatie gaf voor de BUCH en Kennemer Wonen. Kaspar: “We wisselen informatie uit met deze stichting, bezoeken ook haar bijeenkomsten en staan genoteerd op haar website. Daarnaast werken we samen met onze lokale energiecoöperatieCALorie, omdat zij de energietransitie wil bevorderen en haar missie goed aansluiten bij de doelstellingen van Tiny Housing.”

INITIATIEFVOORSTEL

Volgens Kaspar neemt de vraag naar dit type woonvorm toe om de volgende redenen: “Sommigen voelen er niets voor om een groot deel van hun inkomen aan woonlasten tebesteden en zoeken een huis dat zij snel kunnen afbetalen zonder beperkt te worden in hun vrijheid door een hypotheek. Anderen willen door deze lastenverlaging ruimte creëren om meer geld en tijd te hebben voor familie, vrienden en reizen. Er is ook een groep die graag eenvoudiger en met minder ruimte en spullen zou willen wonen of een kleinere belasting voor het milieu voor ogen heeft.”

Hoe ver zijn nu de onderhandelingen met de gemeente gevorderd? “Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken of er Tiny Houses binnen Castricum kunnen worden gerealiseerd. Afgelopen week heeft onze groep een principeverzoek ingediend bij de gemeente om samen op zoek te gaan naar een locatie. Dit verzoek is met onze visie en plannen ook naar de betreffende wethouders en ambtenaren gestuurd”, aldus Kaspar.

STARTERS

Op de vraag hoe een Tiny House eruit komt te zien, luidt het antwoord: “We gaan pas over tot het maken van een ontwerp als er definitief gebouwd kan worden. Een goed voorbeeld van het benutten van een tijdelijk terrein zijn de huisjes aan de Rijksstraatweg in Heemskerk. Onze voorkeur gaat echter uit naar een permanente bestemming, waarbij de grond door ons wordt gekocht of gepacht. Het is ook mogelijk dat een corporatie de ontwikkeling op zich neemt, maar daarover zijn er nog geen afspraken gemaakt. Afhankelijk van de grootte van de kavel streven wij naar een project van tien huisjes.”

Tot slot wil Kaspar nog iets kwijt over de doelgroepen waaraan wordt gedacht: “Wij richten ons in eerste instantie op starters en alleenstaanden. Ook ouderen die van groot naar klein willen zouden wat ons betreft in aanmerking kunnen komen. Mensen die ons grond kunnen aanbieden spreken we uiteraard graag. Mailen kan naar kleinenduurzaamwonen@gmail.com.”

Bij de foto: Kaspar Melis voor twee Tiny Houses aan de Rijksstraatweg in Heemskerk.

Leave a Comment