Technasium-leerlingen Bonhoeffer zetten hun tanden in verduurzaming Castricummerwerf  

 In Nieuws

Ruim 70 HAVO- en VWO- groep 3 leerlingen van het Castricumse Bonhoeffer Technasium waren dinsdagmiddag 11 september aanwezig bij de kick-off van het Technasium project “Verduurzaming van de Castricummerwerf”. De leerlingen gaan zich in ongeveer 20 teams gedurende twee maanden bezig houden met de energiesituatie op het bedrijventerrein en adviezen uitbrengen over hoe we er voor kunnen zorgen dat er in 2030 geen fossiele brandstof meer wordt gebruikt door de daar gevestigde bedrijven.
Leerlingen Bonhoeffer

Dit project komt voort uit de samenwerking tussen CALorie en de OVC en de wens om ook jonge mensen meer te betrekken bij verduurzamingsacties. Vanuit de OVC en als voorzitter van de Castricummerwerf-bedrijven is Cornel Borst van Bouwbedrijf AC Borst de ‘opdrachtgever’, vanuit CALorie trekt Guus Wattel de kar. CALorielid en oud-natuurkunde docent Peter Over verzorgt een deel van de lesstof voor de leerlingen. Het Technasium-team van het Bonhoeffer was meteen enthousiast. Verduurzaming van een bedrijventerrein is écht een uitdaging die in dit geval ook nog op nog geen 100 meter van de school ligt, nl. aan de overkant van het spoor.

Half november zullen de leerlingen hun bevindingen presenteren. De teams met de ‘beste ideeën’ krijgen de gelegenheid om de ondernemers op de werf tijdens een bijeenkomst van adviezen en inspiratie te voorzien. Aangezien we de leerlingen ook hebben gevraagd voorstellen te doen voor vervolgopdrachten voor komend jaar sluiten we nu al niet uit dat de samenwerking in 2019 wordt voortgezet. Wie daar aan wil meedoen is van harte welkom.

Leave a Comment