Collectieve warmte

Hylke Boersma is lid van de Werkgroep Collectieve Warmte: een van de werkgroepen die zich bezig houdt met het thema Collectieve Duurzame Energie. Hij legt uit wat de werkgroep doet en hoe aardwarmte een rol zou kunnen spelen bij de energietransitie.

3 augustus 2021

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Haalbaarheidsonderzoek Collectief Warmtenet

Een al wat ouder rapport, het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte Gebouwde Omgeving Woonkern Castricum’ van mei 2020, maar we hadden er niet eerder over geschreven. Maar het is zeker nog relevant en van belang: zijn er mogelijkheden om in de gemeente Castricum een collectief warmtenet te realiseren? Dit rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Collectief Warmtenet kern Castricum’ onderzoekt… Lees verder Haalbaarheidsonderzoek Collectief Warmtenet

31 januari 2021

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Rapport gemeente Castricum ‘Visie aardgasvrije wijken’

Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven voor de verandering naar duurzame energie en duurzame warmte. De overstap naar een aardgasvrije samenleving vormt hierin een belangrijk onderdeel. De gemeente Castricum wil, om samen op te kunnen trekken en dit doel te behalen, zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak. De Visie Aardgasvrije Wijken, vastgelegd in… Lees verder Rapport gemeente Castricum ‘Visie aardgasvrije wijken’

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Groene waterstof: ja of nee?

Onderstaand artikel, geschreven door Ans Pelzer, is te vinden in de Castricummer van woensdag 6 januari 2021. Op weg naar een aardgasvrij Castricum worden veel nieuwe mogelijkheden geopperd. Het gebruik van groene waterstof is er een van. Wim Schermer meent dat Groene waterstof beslist niet groen is. Cees Mooij daarentegen vindt dat het zeker de… Lees verder Groene waterstof: ja of nee?

6 januari 2021

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Online event over opwekking lokale duurzame energie

HIER opgewekt is een initiatief van klimaatstichting HIER. Een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Zij organiseren van woensdag 18 t/m vrijdag 20 november het Evenement HIER Opgewekt (EHO). Het thema van dit jaar is ‘Burgerkracht’. HIER wil de stem van de mensen laten horen in de Regionale Energiestrategieën… Lees verder Online event over opwekking lokale duurzame energie

8 november 2020

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet

Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente, Kennemer Wonen, HVC en CALorie op 5 juli is het ‘haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum’ gestart. In 2017 is de aan CALorie gelieerde toenmalige Werkgroep Geothermie, later Stichting Aardwarmte Castricum, een verkenning begonnen naar de mogelijkheden van aardwarmte in Castricum. Deze verkenning is afgesloten in 2018 met de conclusie dat… Lees verder Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet

22 augustus 2019

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Heet van de naald: eerste verkenningen warmtenet

De warmtetransitie is gestart. Per 2021 moeten alle gemeenten een Warmtevisie hebben opgesteld. Daarin moeten zij per wijk aangeven, hoe (en wanneer) die “van het gas af gaan” en welke warmtesystemen dan beschikbaar zijn. En op basis van die Warmtevisie moeten uitvoeringsplannen worden opgesteld. Ook Castricum heeft deze wettelijke plicht. In BUCH-verband is de gemeente… Lees verder Heet van de naald: eerste verkenningen warmtenet

26 januari 2019

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Eindrapport Haalbaarheid aardwarmte in Castricum

De Werkgroep Aardwarmte Castricum (nu SAC) heeft de verkenningsfase afgerond in zomer 2018. Het eindrapport is toen gepresenteerd aan de Stuurgroep Aardwarmte Castricum (dit is een overleggroep met HVC Alkmaar, Gemeente Castricum, Provincie NH, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Kennemer Wonen om het project in goede banen te leiden). Onder voorbehoud van nog grote onzekerheden in deze fase is… Lees verder Eindrapport Haalbaarheid aardwarmte in Castricum

1 mei 2018

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3

Is aardwarmte haalbaar in Castricum?

Momenteel kijkt een werkgroep van Castricumse burgers naar de haalbaarheid van aardwarmte in de bebouwde kom van Castricum. Aardwarmte ziet er kansrijk uit, maar de haalbaarheid moet door de werkgroep verder worden onderzocht, indien mogelijk in samenwerking met een regionale warmtenet beheerder. Op woensdagavond 21 februari van 19:30 – 22:00 uur zal een CALorie Publieksavond… Lees verder Is aardwarmte haalbaar in Castricum?

19 februari 2018

Lees meer
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-vervoer-zwart-v3
Calorie-energie-castricum-icon-energie-thuis-en-op-het-werk-zwart-v3