Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet

 In Nieuws

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente, Kennemer Wonen, HVC en CALorie op 5 juli is het “haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum” gestart.

In 2017 is de aan CALorie gelieerde toenmalige Werkgroep Geothermie, later Stichting Aardwarmte Castricum, een verkenning begonnen naar de mogelijkheden van aardwarmte in Castricum. Deze verkenning is afgesloten in 2018 met de conclusie dat aardwarmte in principe mogelijk is in Castricum maar dat er nog aanzienlijke technische en financiële risico’s zijn. In de eind 2018 gepresenteerde Warmte Transitie Atlas (WTA) zijn een aantal clusters in bebouwing geïdentificeerd die kansrijk zijn voor een warmtenet.

Het nu gestarte haalbaarheidsonderzoek heeft tot doel om na te gaan of de in de WTA geïdentificeerde clusters ook inderdaad kansrijk zijn en te bepalen welke warmtebronnen hiervoor nodig en beschikbaar zijn. Verder is het de bedoeling dat in deze studie wordt vastgesteld onder welke voorwaarden partijen zich kunnen committeren aan de realisatie van een warmtenet.

Het is de bedoeling dat deze haalbaarheidsstudie al eind 2019 wordt afgerond met een rapport aan de regiegroep Energietransitie Castricum. Dat rapport zal een globale businesscase bevatten maar ook aangeven welke vervolgstappen in de ontwikkelings- en realisatiefase nog nodig zijn.

Voor CALorie zullen zeggenschap en betaalbaarheid voor iedereen belangrijke items zijn waarop de haalbaarheid moet worden beoordeeld.

Van links naar rechts: A. ten Elshof van HVC, Dick Tromp van Kennemer Wonen, wethouder Falgun Binnendijk van Castricum en Arie Dekker van CALorie

Leave a Comment