Woningeigenaren kunnen t/m 31 maart 2021 subsidie krijgen voor het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen zoals het kopen van nieuwe Led-lampen of het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie. Het is een veel omvattende regeling.

In het kader van deze RRE-subsidie kunnen woningeigenaren bij CALorie van twee maatregelen gebruik maken:

1. EHBE (eerste hulp bij energiebesparing – daadwerkelijk uitvoeren van kleine maatregelen)

2. Warmtescans (gericht op vinden van warmtelekken). Kan alleen in de winter, als het koud is!!!

De diensten die CALorie aanbiedt regelt u met ons en staat los van andere maatregelen. Op de website van onze gemeente is meer informatie te vinden over de RRE-regeling. De diensten die CALorie aanbiedt (warmtescan en EHBE) kunt u rechtstreeks aanvragen door een mail naar CALorie te sturen.

NB. Er is ruimte voor max. 100 uitvoeringen, dus op=op.

Eerste Hulp Bij Energiebesparing
De EHBE is een nieuwe dienste van CALorie waarbij we bewoners helpen met het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen. Vaal komt u er niet aan toe of ziet u er tegen op om die paar maatregelen te nemen die een groot effect hebben op besparing en comfort.
In het kader van deze dienst zal onze energiecoach met de bewoner bespreken welke besparingen direct zijn uit te voeren waarna de coach zal helpen bij de uitvoering: energiezuinige Led-lampen plaatsen, en helpen met radiatorfolie of tochtstrip aanbrengen of brievenbusborstel plaatsen. Materiaal zoals Led-lampen, radiatorfolie, tochtstrip, brievenbusborstel worden door de energiecoach meegenomen (soort E-boxen).
De dienst in kader van de RRE is incl. een korting op materialen van €20; extra materialen kunnen geleverd worden, zijn voor handen en moeten dan wel door de bewoner ter plaatse betaald worden aan de energiecoach. Wanneer i.v.m. de coronacrisis een bezoek niet mogelijk is, zal een (nieuwe) afspraak gemaakt worden zodra dat mogelijk is.

Warmtescan Kan alleen in de winter, als het koud is!!!
De Warmtescan kan alleen gemaakt worden als het verschil tussen de buitentemperatuur en binnentemperatuur rond de 15 graden is. Deze scan bestaat uit een inventarisatie van de staat van de woning waarbij warmtebeelden worden gemaakt. Op basis van o.a. het energieverbruik, geconstateerde warmtelekken van muren, dak, ramen en deuren, de eventuele isolatie en van de warmteafgifte van radiatoren worden zinvolle aanpassingen besproken. Hiermee wordt niet alleen op energieverbruik bespaart maar wordt ook het comfort verhoogd. Op basis van bevindingen bespreken wij met de bewoner te ondernemen acties.
Uitvoering van de scan is bij de bewoner thuis. Wanneer dit i.v.m. de coronacrisis niet mogelijk is kunnen de warmtebeelden apart worden gemaakt van alleen de buitenkant van de woning. Er volgt dan een videogesprek met duiding en adviezen op basis van de warmtebeelden.

Belangstelling? Deze diensten (warmtescan en EHBE) kunt u rechtstreeks aanvragen door een mail naar CALorie te sturen.