RES in Castricum

 In Nieuws

In Castricum is volop aandacht voor het opwekken van duurzame energie en wat dat voor onze leefomgeving betekent. Op veel plekken is dit al zichtbaar. Mensen isoleren hun woning of bedrijf, nemen zonnepanelen of rijden een elektrische auto. Toch zijn we er daarmee nog niet.

Om al onze energie duurzaam op te wekken zijn ook grote projecten zoals zonneparken en windmolens nodig. Zodat we uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Zoals steenkool, aardgas en olie. De gemeente en belangenorganisaties willen hier samen over nadenken.

Waar komen die extra windmolens en zonneparken dan?

Vanaf maart 2019 zijn alle gemeenten in Nederland aan het uitzoeken hoe en waar die duurzame energie kan worden opgewekt. Samen met onze buurgemeenten en met professionele partijen zoals netwerkbeheerders maken we dit plan en kijken we naar de mogelijkheden. Nationaal moet er voor 2030 35 TWh extra duurzaam worden opgewekt, iedere regio moet wat bijdragen. Castricum is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord. Er zijn al eindeloos veel ateliers en conferenties gehouden, waarbij een select gezelschap van ‘stakeholders’ was uitgenodigd. De resultaten daarvan zijn te vinden op een website, www.energieregionhn.nl.

En in januari landt de RES in onze gemeente. Dan buigen medewerkers van gemeente Castricum zich over de cijfers en kaarten, met een opnieuw select gezelschap, waaronder uiteraard CALorie.

Parallel aan dit overheidstraject zijn de energiecoöperaties samen met onder andere de Natuur- en Milieufederaties, druk bezig om alle vormen van Participatie door bewoners, MKB en agrariërs een plaats te geven in de grote klimaatopgave. Zodat we mee mogen praten over waar wat komt. En zodat we de vruchten ook mogen plukken van al die nieuwe opwek.

Leden van energiecoöperaties zijn welkom om bij de eerste achterbanbijeenkomst op 21 januari te zijn van de Participatiecoalitie in Noord-Holland Noord. Hier kan men zich hier aanmelden

We houden jullie van dit alles op de hoogte.

Leave a Comment