Pas op voor wetenschappelijke onzin

 In Nieuws

Op de Solar Solution beurs (zie elders) stond ook Isobooster. Dit is een alternatief voor de vloer isoleren met Tonzon. Ook met aluminium folie, maar nu met bubbelfolie er tussen. Isobooster geeft de werking van hun produkt een wetenschappelijk tintje. Ze schrijven op hun site:

Isobooster is een reflecterende aluminiumfolie met als afstandhouders een of meerdere lagen bubbelfolie van polyethyleen. De werking van Isobooster is als volgt: het reflecteert de energie (fotonen) en de infraroodstraling terug naar waar het vandaan komt. In een luchtspouw ontstaat daardoor een heen en weer kerende stroom van energie, een voortdurende reflectie. Er gaat dus praktisch geen energie of warmte verloren. In situ is vastgesteld dat in een spouw of kruipruimte met aluminium reflectie de relatieve vochtigheid niet meer is dan 62%. De beweging van de fotonen zorgt ervoor dat de watermoleculen dusdanig in trilling worden gebracht dat ze uiteenvallen in H en O. De H (waterdamp) is lichter en kleiner dan de O en zal dus opstijgen. Daar kan het door de beluchting die in de spouw aanwezig is naar buiten. Diffusie door de stenen is ook een mogelijkheid.

Ze proberen de werking van hun product aannemelijk te maken door er allerlei moeilijke kreten aan te hangen. Jan Beens, een chemicus, zegt hierover:

Dit klinkt reuze wetenschappelijk, maar is niet helemaal correct

  1. De fotonen uit infrarood licht zijn niet in staat om water te splitsen in H2 en O2 (hydrolyse) Daarvoor zijn ze niet energierijk genoeg. En gelukkig maar, anders zou er om ons heen geen vloeibaar of gasvormig water bestaan. Bovendien wordt H (ze bedoelen H2) waterdamp genoemd, terwijl het waterstofgas is.
  2. Reflecterend materiaal in een spouw zal infrarood licht (warmtestraling) weerkaatsen, maar dan moet je hier in Nederland waar je het zou gebruiken om de warmte binnen te houden met de reflecterende kant naar binnen monteren. Daarbij kan het z.g. Coanda-effect optreden. Dat betekent dat warme, dus opstijgende lucht (met waterdamp) zich hecht aan het oppervlak waarlangs het opstijgt. Daardoor ontstaat lichte onderdruk, (vergelijkbaar met de bovenkant van een vliegtuigvleugel) waardoor er meer water zal verdampen. Uiteindelijk kan de relatieve vochtigheid hierdoor dalen tot ongeveer 62%.
  3. Kortom aluminiumfolie in een spouw kan inderdaad die hoeveelheid water in een spouw verlagen, maar alleen als boven in de spouw een mogelijkheid is om het af te voeren. Dit gaat dan gepaard met afvoer van warmere lucht, zodat een deel van het isolatie-effect verloren gaat.

Kortom aluminiumfolie in een spouw kan inderdaad de hoeveelheid water in een spouw verlagen, maar alleen als boven in de spouw een mogelijkheid is om het af te voeren. Dit gaat dan gepaard met afvoer van warmere lucht, zodat het hele isolatie-effect verloren gaat.

door Anton Visser en Jan Beens

Showing 2 comments
  • Cornelis

    Mooi verhaal , maar ik heb Isobooster in mijn huis en het bespaart een hoop energie om het warm of koud te houden.Al is de isolatiewaarde 0 volgens sommige personen,ik vind het een geweldig produkt.

  • Anton Visser

    Mooi, dat het werkt daar gaat het om

Leave a Comment