Regionale EnergieStrategie aanpassen?

RES zoekgebieden zon en wind

Wat is de Regionale Energie Strategie (RES)?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in Nederland 30 regio’s worden onderscheiden, die elk gaan uitzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategieën (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes, mede op basis van inspraak van inwoners. Het opstellen van deze energiestrategieën wordt ondersteund door een landelijke RES organisatie.
In RES 1.0 worden zoekgebieden voor zon- en windenergie geïnventariseerd, dat zijn plekken die in een volgende fase onderzocht zullen worden op haalbaarheid.

De 30 RES’sen samen worden door het PBL (PlanBureau voor de Leefomgeving) bekeken, hetgeen een gecoördineerde aanpak moet opleveren. Het is immers niet voldoende om plekken te vinden waar wind- en/of zonneënergie mogelijk is: ook de infrastructuur van de elektriciteitsvoorziening moet geschikt zijn.

Concept RES

In onze energieregio Noord-Holland Noord zijn vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten geweest tussen burgers, energiecoöperatie, beheerders van ons elektriciteitsnetwerk zoals Lianer, Stedin, woningbouwcoöperatie zoals Kennemerwonen. In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. Ook de betrokken bestuurders van de gemeenten, de provincie en het waterschap hebben aangegeven wat hun voorkeuren zijn. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu. Alle plannen samen zijn gebundeld in de concept RES van Noord-Holland Noord. Als we alle plannen daarin bij elkaar optellen gaan we over de 4.2 Twh heen, echter lang niet alle plannen zullen of kunnen verwezenlijkt worden. Er komen uiteraard inspraakronden waarbij vele molens zullen afvallen.

Aanpassen van de concept RES

Tot 30 september kon commentaar geleverd worden op deze concept RES. Op initiatief van DUEC (Uitgeest) is een gezamenlijke reactie namens de BUCH energiecoöperaties ingestuurd. In deze reactie werden voorstellen gedaan voor enkele extra zoekgebieden in de BUCH gemeenten, ook in Castricum. Vanuit CALorie wilden we deze meerdere zoekgebieden toe laten voegen voor windmolens omdat we de burgers willen mee laten beslissen waar deze het beste kunnen komen. Met meerdere zoekgebieden valt er dan nog wat te kiezen.

Klik op de afbeelding om deze te openen in een apart venster, of klik hier om het bestand als pdf-te downloaden.

NB. Helaas zijn onze zoekgebieden (de groen gestreepte gebieden) niet in de RES meegenomen. Wel hebben de RES-organisaties gezegd dat er zeker ruimte moet blijven voor goede projecten, met draagvlak, die niet in die zoekgebieden liggen. We blijven dus doorgaan met druk uit te oefenen. We willen nu eerst de bevolking van Castricum raadplegen. Afhankelijk van deze uitkomst gaan we de volgende stap bedenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *