Regionale Energie Strategie (RES) en Warmte Transitie Visie (WTV)

 In Nieuws

De duurzame energiewereld is weer een paar acroniemen rijker: RES, wat staat voor Regionale Energie Strategie (RES), en WTV, wat staat voor Warmte Transitie Visie (WTV). Deze termen ‘komen op ons af’, zoals lokale en provinciale overheden het vaak uitdrukken. Want het is zo dat het Rijk deze termen heeft bedacht én van gemeenten verwacht er ‘de regie’ over te voeren. En snel ook. Dat betekent dat wij, bewoners van de gemeente Castricum, er ook gauw mee te maken krijgen.

Wat zijn RES en WTV nou? Niet alles is er over duidelijk, maar CALorie zit er uiteraard bovenop. Laten we beginnen met de RES. In het kort komt het er op neer dat de regio Noord-Holland Noord (naast regio Noord-Holland Zuid en een stuk of 30 meer regio’s in Nederland) als gebied uit moet zoeken wat de bijdrage kan zijn om in 2050 energieneutraal te zijn. Dan gaat het primair om het inpassen van meer windmolens en meer grondgebonden zonnecentrales. Ergens eind 2019 gaan de plannen van alle regio’s naar het Rijk, en dat berekent vervolgens of de plannen samen voldoende zijn voor de nationale opgave. Zo niet, dan mag men terug naar de tekentafel. Uiteindelijk moeten de plannen vastgelegd gaan worden in de Omgevingswet.

De energiecoöperaties zijn gelukkig zeer welkom aan de tafel van de RES. Dat weten we onder meer van de verse kwartiermaker van RES Noord-Holland Noord, Odile Rasch (voormalig wethouder van Bergen). Het echte ‘polderproces’ moet nog aanvangen. De energiecoöperaties, waaronder CALorie, zullen bewaken dat niet grote bedrijven en overheden allerlei projecten over de hoofden van bewoners ‘uitrollen’. De energietransitie is namelijk van ons allemaal, en moet in het voordeel werken van de bewoners. Zeker ook van de minder draagkrachtige burgers. Als CALorie zijn we op zich blij dat overheden de energietransitie serieus nemen. Maar na (in het geval van CALorie) tien jaar ongeveer roepen in de woestijn slechts traagheid te ontmoeten, nu ineens grote haast aan te treffen, vervult ons wel met enige waakzaamheid.

Dan hebben we nog de WTV. De Warmte Transitie Visie is al een tijdje terug begonnen met een onderzoek door CE Delft naar hoe wijken in de Noord-Hollandse gemeenten het beste van het gas af kunnen komen. Bij dit onderwerp speelt dus sterk het aanstaande stoppen met gaswinning in Groningen mee. Inmiddels is er een vervolgonderzoek van bureau Overmorgen, dat is ingezet door de provincie en de gemeenten. De eerste stap is de vorming van de zogenoemde Warmte Transitie Atlas. Daar staat, in ons geval voor alle BUCH-gemeenten, in hoe in theorie onze wijken het meest kostenefficiënt van het gas af kunnen geraken. De Atlas schijnt bijna af te zijn. De Atlas geeft slechts een eerste beeld. Hoe een en ander echt concreet moet worden valt te bezien en zal een proces van vele jaren met zich meebrengen. Enkele opties zijn ‘all electric’ (isoleren en warmtepomp) en warmtenet met geothermie (waar een werkgroep van CALorie al een tijd mee bezig is) en/of biomassa. Ook bij dit proces worden de energiecoöperaties goed betrokken. In januari staat een volgende bijeenkomst gepland over de WTV met de energiecollectieven in de BUCH-gemeenten, de gemeente zelf en partijen als Liander. Ook hierbij zal CALorie proberen een goede mix te vinden tussen snelheid in de energietransitie – wie wij al zo lang essentieel vinden – en het welbevinden van bewoners.

RES en WTV: beide processen zullen van lange adem zijn, en er zal nog heel veel communicatie zijn vanuit de gemeente zelf en ook vanuit CALorie. CALorie staat een optimale samenwerking voor tussen alle partijen, en daar zullen wij ons hard voor maken. Hier zult u nog veel over horen de komende jaren.

Leave a Comment