Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) naar verwachting dit voorjaar vastgesteld

Infographic RMP- Duurzame Mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

Dit beeld streven we in Nederland na met het in 2019 gesloten Klimaatakkoord.

Dit zijn de eerste zinnen van het Eerste concept Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland (RMP). Het RMP komt voort uit het klimaatakkoord en is een instrument om op regionale schaal toekomstbestendige bereikbaarheidsoplossingen te realiseren die bijdragen aan de transitie naar een duurzaam en zorgeloos mobiliteitssysteem. Of in het kort: het is een uitvoeringsprogramma binnen mobiliteit om aan het klimaatakkoord te gaan voldoen. Provincies nemen hierin het voortouw om samen met gemeenten plannen van aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van RMP’s.

Het Regionaal mobiliteitsprogramma (RMP) wordt naar verwachting dit voorjaar door de Provincie vastgesteld. Noord-Holland en Flevoland hebben de ambitie om de uitstoot van CO2 als gevolg van vervoer te verminderen van 5,4 naar maximaal 4,2 megaton in 2030. In de infographic vind je meer informatie over welke maatregelen ze kunnen nemen om dit doel te bereiken. Klik hier of op de afbeelding hierboven om de infographic (in een nieuw tabblad) te bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *