Reactie CALorie Raadsbesluit schrappen klimaatbijdrage

CALorie ondersteunt manifestatie Extinction Rebellion

Naar aanleiding van het raadsbesluit om de financiële middelen voor klimaat uit de begroting voor 2023 èn 2024 te schrappen, heeft CALorie onderstaand persbericht uitgebracht.

CALorie heeft kennisgenomen van het Raadsbesluit om de middelen voor klimaat uit de gemeentebegroting van 2023 en verder te schrappen. CALorie meent dat naast Rijk en Provincie ook de gemeente een bijdrage zou moet leveren. Van inwoners worden ook bijdragen gevraagd. Gezien de urgentie van de klimaatcrisis vindt het bestuur van CALorie dat een onbegrijpelijke beslissing. Met Extinction Rebellion delen wij de analyse dat fors handelen dringend noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Óók in Castricum. Het bestuur van CALorie sympathiseert met de doelstellingen van de manifestatie die is aangekondigd door Extinction Rebellion op vrijdag 14 mei om 10.30, Bakkerspleintje in Castricum.

Bij deelname hieraan, graag opgeven via Extinction Rebellion: XRCastricum@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *