Rapport gemeente Castricum ‘Visie aardgasvrije wijken’

Omslag rapport ‘Visie Aardgasvrije wijken’

Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven voor de verandering naar duurzame energie en duurzame warmte. De overstap naar een aardgasvrije samenleving vormt hierin een belangrijk onderdeel. De gemeente Castricum wil, om samen op te kunnen trekken en dit doel te behalen, zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak. De Visie Aardgasvrije Wijken, vastgelegd in dit rapport, is daarom tot stand gekomen middels een zorgvuldig proces samen met professioneel betrokken partijen (waaronder CALorie) en met input van een inwonerspanel, een algemene inwonersbijeenkomst en getoetst door middel van een online vragenlijst.

Verder uit de inleiding:

Dit document is een verkenning van de eigenschappen van alle bestaande wijken en een visie hoe de gemeente en haar partners, met de kennis en bestaande technieken van nu, Castricumwijk voor wijk van het aardgas af kan halen. De overgang naar een aardgasvrije samenleving is, in tegenstelling tot eerdere transities zoals van steenkool naar aardgas, een overstap van één energiebron, naar meerdere bronnen. De innovatie staat niet stil en daarom wordt de visie elke vijf jaar bijgewerkt om beschikbare oplossingen, technieken en ervaringen tegen het licht te houden en mee te nemen.Deze visie is nog niet een blauwdruk van hoe de gemeente Castricum van het aardgas af gaat en het bevat tevens geen uitvoeringsplan met financiële consequenties. Deze stappen komen aan bod in de vervolgfasen zoals het uitvoeren van onderzoek in de kansrijke wijken die in deze visie naar voren komen. De gemeente Castricum is hier al wat op vooruit gelopen en heeft conform het raadsprogramma een haalbaarheidsonderzoek naar een collectieve warmtevoorziening laten uitvoeren. De aanbevelingen uit dit onderzoek bouwen voort op de uitkomsten van deze visie en worden binnenkort aan de raad aangeboden. Pas dan is het mogelijk om samen met onze partners en inwoners een wijkuitvoeringsplan te ontwikkelen en om deze stapsgewijs uit te voeren.

Klik hier om het rapport ‘Visie aardgasvrije wijken’ te downloaden of te bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *