Publieksavond 21 februari 2018

 In Nieuws

CALorie Publieksavond “Van het Gas af!”
Gemeentehuis Castricum, 21 februari 2018

Is Aardwarmte Haalbaar in Castricum? Verslag Publieksavond CALorie ‘Aardwarmte haalbaar in Castricum’

Aardwarmte haalbaar in de CAL?

Woensdagavond  21 februari organiseerde CALorie met de werkgroep Aardwarmte i.s.m. gemeente Castricum en Provincie NH een informatieavond “Aardwarmte haalbaar in Castricum e.o. ?”. Wanneer wij straks van het gas afgaan, hoe verwarmen wij dan onze gebouwen? Er wordt door overheid en woningcorporaties nagedacht over die noodzakelijke warmtetransitie, waaronder de mogelijkheid van een warmtedistributienet. Welke toepassingen zijn in beeld en welke zijn voor Castricum en omgeving van belang voor verwarmen als we van het gas af gaan!? Uitgangspunt is een rapport door CE-Delft over vele aspecten en (on)mogelijkheden voor de warmtetransitie per regio. Zo is er ook een visie over de meest kansrijke toepassingen voor onze regio. Warmtepompen en geothermie (aardwarmte) komen hierin naar voren als de meest aantrekkelijke opties. Daarom nu de aandacht voor aardwarmte. Het thema van de avond is: ‘Aardwarmte haalbaar en zo ja hoe?” En belangrijk: Wat wil de burger? De opening van de avond was aan wethouder Marcel Steeman waarin hij het belang van het onderwerp benadrukte, aangaf dat het onontkoombaar is dat wij van het gas af moeten en dat hij namens Castricum al in een regio-overleg aandringt op maatregelen en te maken keuzes. Hij zei ook dat er op het gemeentehuis hard gewerkt wordt aan een de nota Duurzaam Castricum. Plus zijn waardering dat organisaties als CALorie en nu ook de werkgroep Aardwarmte zich zo inzetten. Inleiders waren Pim van Herk (Provincie NH), Wart van Zonneveld (Floracultura) en Hans van Dongen (werkgroep Aardwarmte). Pim van Herk vertelde over de studie die de provincie heeft laten doen om de warmtetransitie in Noord-Holland in kaart te brengen. Van iedere gemeente is door CE Delft vastgesteld welke alternatieven het meest kansrijk zijn. Voor de gemeente Castricum blijkt aardwarmte gunstig te scoren. In sommige wijken zouden warmtepompen te prefereren zijn. In het buitengebied is de optie groen gas mogelijk.  Wart van Zonneveld vertelde over de succesvolle transitie van aardgas naar aardwarmte in het kassencomplex van zijn orchideeënkwekerij Floricultura in Heemskerk, Floricultura pompt heet water uit een aardlaag op ruim 2 km diepte, verwarmt daarmee de kassen en pompt het afgekoelde water weer terug in de aardlaag. Deze succesvolle toepassing van aardwarmte zo dicht in de buurt van Castricum geeft vertrouwen dat het ook in Castricum zelf moet lukken. Hans van Dongen besprak de initiatieven van de werkgroep aardwarmte: de zoektocht naar klanten (Kennemer wonen is geïnteresseerd), de opzet van een ‘doublet’: bestaande uit een inlaat- en retourput met opslagvat en warmtewisselaar. Het hete water wordt uit dezelfde diepe bodemlaag gepompt als waar verderop Floricultura zijn aardwarmte onttrekt. Na de warmtewisselaar gaat warmwater van tussen de 80~100graden het warmtenet in. Voor de aanlag van een warmtenet moeten straten open – goed om dat met andere grondwerken te laten samenvallen, zoals onderhoud riool, waterleiding. In de aan te sluiten woningen zijn enkele aanpassingen nodig: m.n. de plaatsing van een kleine warmtewisselaar die in de plaats komt van de cv-ketel. Vrees voor een grotere kans op aardbevingen is er niet omdat er geen water of gas aan de bodem wordt onttrokken, zoals in Groningen er wel gas wordt onttrokken.  Voordat we in de CAL een warmtenet kunnen gaan aanleggen is er eerst een proefproject (pilot) nodig is met voldoende afzet (2000 – 3000 woningen of in afname vergelijkbare grootgebruikers). Hij deed dan ook een oproep mee te denken, bij te dragen en benadrukte nog eens dat er voor een eerste pilotproject. Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen aan een forum met o.a. de sprekers. Uiteraard kwam de vraag naar voren naar het risico op aardbevingen. Een belangrijk verschil met gaswinning is dat bij de laatste de druk in de aardlaag voortdurend daalt. Bij aardwarmte is dat niet het geval omdat het water teruggepompt wordt in de aardlaag. Toch zal dit aspect zeker aandacht krijgen bij de vervolgstudies.
Programma en presentaties vindt u elders op onze site onder Publieksavond 21feb2018. Onder de speelse gespreksleiding van Sven Drillenburg (oud vz CALorie)  was er na pauze veel tijd voor vragen en discussie. Klik hier voor een samenvatting van de vragen. Lees het artikel over achtergronden van Aardwarmte in de CAL onder Activiteiten>Aardwarmte

Programma:::::::::::
20:00 –20:10Welkom door gespreksleider Sven Dillenburg-Lelijveld
Opening door wethouder Marcel Steeman
20:10 –20:25CE Delft “Castricum zonder Aardgas”
door Pim van Herk, Provincie Noord-Holland
20:25 –20:40Ervaringen met aardwarmte in de glastuinbouw
door Wart van Zonneveld, Floricultura, Heemskerk
20:40 –21:00“Is Aardwarmte Haalbaar in Castricum?”
door Hans van Dongen, Werkgroep Aardwarmte Castricum
21:00 – 21:20Pauze
21:20 – 22:00Panel met de drie presentatoren, Rob Schouten (Gemeente Castricum), Hans Disselhorst (Werkgroep Aardwarmte en CALorie) en Charlotte de Wijkerslooth (HVC Alkmaar)

Klik op de naam van de spreker voor de presentatie

Contact via aardwarmtecastricum@gmail.com
– Wij zoeken: 1) Potentiele Klantenkring Aardwarmte en 2) Techniche Financiële Ondersteuning
– De werkgroep heeft vacatures: 1)Klantencontact en 2) Penningmeester en fondsenwerving

Leave a Comment