CALorie wil zo veel mogelijk zonnepanelen op de Castricumse schooldaken krijgen. Zonnepanelen en scholen zijn een logisch combinatie zou je zeggen: er zijn een hoop scholen met grote daken, het is goed voor de scholen die immers best veel stroom nodig hebben, en de kinderen kunnen leren over duurzaamheid. Dat vinden wij ook. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. De meeste scholen hebben in 2011 een zonnestroominstallatie met 16 zonnepanelen gekregen met provinciesubsidie, geregeld door CALorie.

Maar 95% van de schooldaken is nog niet benut. CALorie heeft de oorzaken onderzocht, geanalyseerd en in het voorjaar van 2014 haar project voor panelen op scholen (ZonDerwijs) gestart. In dit project wil CALorie de scholen gratis panelen proberen te geven en te ontzorgen. Het hele proces naar een zonnecentrale op het dak kost de school op onze manier voor hen bijna geen tijd. Een school heeft wel wat anders te doen dan projecten voor duurzame energie opzetten. Als een school geen eigen vermogen heeft, kunnen we externe financiering regelen. Bijvoorbeeld door ouders en omwonenden te vragen om te investeren in de rendabele panelen op de school. En als een school interesse heeft, regelen we (gratis) lesmateriaal over duurzaamheid voor de leerlingen.

Met steun van het Samen Sterker Fonds van Rabobank Noord-Kennemerland en de gemeente heeft CALorie het project kunnen opstarten. De schoolbesturen en -directies waarmee we al spraken zijn enthousiast. Met een aantal van hen zijn we al een onderzoekstraject ingegaan om te kijken waar de kansen liggen. Voor wie interesse heeft: je bent van harte welkom  in onze werkgroep ZonDerwijs!

scholenproject ZonDerwijs