ZonAtlas

Overweeg je zonnepanelen en wil je weten of je dak genoeg zon krijgt? Op de ZonAtlas staan alle gebouwen in de gemeente Castricum en hun potentiële opbrengst zonne-energie.

Zonnecentrale Zon op Akersloot

Screenshot Zon op Akersloot video

De gemeente heeft in Akersloot het dak van het gebouw waarin de brandweer en groendienst zijn gehuisvest gratis beschikbaar gesteld voor een coöperatieve zonnecentrale. Die is gaan draaien in juni 2015. De Werkgroep Zon op Akersloot van CALorie heeft een mooie video gemaakt van de zonnecentrale. De 65 zonnepanelen zijn gekocht door 17 huishoudens die graag zonnepanelen willen, maar geen geschikt dak hebben. Dus hebben ze een coöperatie opgericht om samen op de brandweerkazerne en gemeentelijke werkplaats zonnestroom op te wekken. Wil je meer weten, contacteer dan Leo Lubbers of Paul Sap.

Zon op Castricum

CALorie schat dat meer dan de helft van de huishoudens in Castricum geen goed dak of te weinig spaargeld heeft om zelf zonnepanelen op het dak te leggen. Voor die groep hebben CALorie, de gemeente Castricum en Zon op Nederland, de Nederlandse ‘Zon op…’ vereniging,  het initiatief Zon op Castricum opgericht. Die hielp bij de oprichting van de eerste coöperatieve zonnecentrale in Castricum: Zon op Schulpstet.

Zonnecentrale Zon op Schulpstet

Op het dak van het gemeentegebouw Schulpstet heeft de coöperatie Zon op Schulpstet in maart 2013 112 zonnepanelen geplaatst voor 40 Castricummers. Deze Castricummers hebben één of meer zonnepanelen gekocht (netto €428 per stuk) en ontvangen jaarlijks enkele procenten van hun ingelegd vermogen uit de verkoop van de zonnestroom. De centrale wekt zo’n 30.000 kWh per jaar op, ofwel het jaargebruik van negen huishoudens.

Coöperatie Zon op Schulpstet UA is op 23 november 2012 notarieel opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit Bert Hendriksen, Jan Frens en Arie Dekker. Op 6 december tekenden de Gemeente Castricum en de coöperatie Zon op Schulpstet de samenwerkingsovereenkomst waarmee de coöperatie kan beschikken over het dak en de t.z.t. opgewekte energie kan gaan leveren aan de gemeente. Eind februari zijn de zonnepanelen gelegd. Op 23 maart 2013 zijn ze in gebruik genomen.

De coöperatie Zon op Schulpstet is begonnen bij de werkgroep Zon op Castricum van CALorie. Deze werkgroep is de meer coöperatieve zonnecentrales in Castricum. Wil je helpen? Stuur dan een mail.