Welkom bij de VVE pagina.

Een vereniging van eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het gebouw en voor de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. In Nederland zijn er ongeveer 144.000 VvE’s

De regels die aan het functioneren van een VvE worden gesteld, bepaald door de statutenbestuurledenvergadering en dergelijke, zijn met enkele bijzondere aanvullingen gelijk aan die van een vereniging in het algemeen. Een daarvan is dat de eigenaars (die meestal ook de bewoners zijn) van het gebouw, verplicht lid van de VvE zijn.

Het gebouw is het gezamenlijk eigendom van alle eigenaars en wordt bestuurd door de VvE. Voor het verduurzamen is van belang dat het dak, de wanden, de verwarming gezamelijk door de VvE beheert wordt. Zij bepalen samen wat ermee gebeurd.

Naar aanleiding van de CALorie bijeenkomst voor de VvE’s van 15 oktober 2019  het volgende:
  • 15 oktober 2019 was er een CALorie bijeenkomst voor VvE’s. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Hier vindt u het verslag
  • Er waren 50 VvE-bestuurders aanwezig van in totaal 26 Verenigingen van Eigenaren. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd goed gebruik gemaakt. De antwoorden vindt u hier
  • De energietransitie is een grote opgave voor iedereen, waarover het laatste woord zeker nog niet gesproken is. De VvE-werkgroep van CALorie zal doorgaan met voorlichting en debat over deze opgave, ook voor afzonderlijke VvE’s als daaraan behoefte is. We hopen daarmee de VvE’s een steun in de rug te bieden.
  • Bijgaand de presentatie van wethouder Binnendijk over het Klimaatakkoord,
  • Huib Visser over de beslisboom voor verduurzaming van een VvE