De aftrap van de campagne kwam in het Nieuwblad van Castricum uitgebreid aan bod

Ook op Castricum TV werd er aandacht aan gegeven doordat Sven Drillenburg-Lelijveld bij Coleur LoCALe te gast was

Daarna kwamen in de maanden maart en april diverse CALorie vrijwilligers aan het woord in de krant (klik op de foto op het artikel te krijgen)

 

Ook op de markt en in het winkelcentrum kon u ons verwachten met flyeren. Daar probeerden we u over te halen om lid van ons te worden. Dat gebeurde onder anderen met de tekst

Ik wil u graag iets vertellen over Calorie, mag dat?

Calorie is een burgerinitiatief om Castricum in 2030 energieneutraal te krijgen. Dat gaat natuurlijk niet lukken, maar een stip aan de horizon is goed om de richting te bepalen. Wij proberen dat te bereiken via diverse acties zoals de mensen meer zonnepanelen te laten leggen, daken te zoeken waar zonnepanelen gelegd kunnen worden voor mensen die geen geschikt dak hebben.

Ook is belangrijk dat wij de gemeente wakker houden, wij zijn de luis in de
pels van de gemeente. Zij hebben bijv. voor komend jaar helemaal geen geldop de begroting gezet voor duurzaamheid, dat waren ze VERGETEN. Calorie kwam daar achter en probeert dat alsnog te corrigeren. Daarvoor hebben we ook U nodig, hoe meer mensen ons steunen, hoe meer we een vuist kunnen maken.

Ook kunnen we uw geld goed gebruiken voor onderzoek, we zijn bijv. nu aan het onderzoeken of het water in de pijpleiding van de PWN van het IJsselmeer naar hier in de duinen te gebruiken is om energie uit te halen. Dit water is relatief warm en daar dus wel geschikt voor.

Daarom dus staan wij hier te flyeren en leden te werven. We kunnen uw steun en geld goed gebruiken om Castricum een beetje duurzamer te maken.