CALorie geeft voorlichting, houdt discussieavonden, brengt mensen bij elkaar en maakt mensen bewust van duurzaamheid. In onze nieuwsbrief en de nieuwsberichten kun je de recentste activiteiten vinden met resultaten.

Jaaroverzichten

2017

2016

 • Januari: CALorieteams adviseren met warmtecamera’s tientallen huishoudens
 • Februari: 1014 extra zonnepanelen door tweede lokale zonnepanelenactie
 • Maart: Niet alles lukt. Na twee jaar sleuren trekken we de stekker uit het zonnecentraleproject op De Woude
 • Mei: Volle trappen bij ‘Energie=Politiek’-avond in Huis van Hilde
 • Juni: Start duurzame wijkenaanpak met de wijk Molendijk
 • Juli: Guus betrekt zijn Nul-Op-de Meter woning
 • September: groene energie promotiecampagne: ‘Castricum barst van de energie.’
 • November: Tweehonderd belangstellenden bij de informatie-avond ‘Energiebesparen doe je samen’.
 • December: Derde lokale zonnepanelenactie

2015

 • Januari: Vervolg lokale zonnepanelenactie met alle installateurs
 • Maart: Politiek debat provinciale verkiezingen over duurzaamheid
 • Mei: Informatieavond voor woninghuurders
 • Juni: Zonnepanelentelling
 • Juni: Start zonnecentrale Zon op Akersloot
 • Juli: Lancering advieswebsite Energieloket
 • September: Gemeenteraad wil met CALorie in duurzame energie investeren
 • November: Publieksavond Zonnepanelen & Meer. Bekijk hier het fotoverslag.

2014

 • Januari: Steun regionale groepsaankoop zonnepanelen
 • Maart: Lijsttrekkersdebat gemeentelijke verkiezingen over duurzaamheid
 • Juni: Duurzame energie-fietstocht
 • Augustus: Aanbod gratis energiescan voor grotere gebouwen
 • September: Zonnecentrale Akersloot start verkoop zonnepanelen
 • September: Inloop energie-avond
 • Oktober: Lokale activiteiten rondom Dag van de Duurzaamheid
 • December: Lokale zonnepanelenactie met alle installateurs

2013

 • Maart: Info-avond over bodemwarmte
 • Maart: Zon op Schulpstet geopend
 • April: Aanstelling coördinator
 • Juni: Energiedebat windenergie
 • Augustus: Kodi b.v. en CALorie gaan samenwerken voor de realisatie van grote innovatieve, energiebesparende systemen
 • September: Contract energieverkoop met Greenchoice/NHEC
 • Oktober: Eetdaging
 • November: Informatieavond over een mogelijke zonnecentrale in Akersloot
 • December: Electriciteitsnetbeheerder Liander wil van Castricum een voorbeeld maken

2012

 • Januari: Zestien huishoudens in de Componistenbuurt laten een aannemer in één project hun huizen isoleren.
 • Januari: Te gast op de algemene ledenavond in Hotel- Café Borst is Cradle2Cradle-coryfee Louis de Ruyter.
 • Februari: Inventariserende bijeenkomst voor de Eerste Castricumse Duurzame Energiecentrale.
 • Maart: Castricummers beginnen massaal zonnepanelen te installeren op hun huizen. Op informatiebijeenkomsten van het project Zonnekracht en de lokale installateur Zonbespaart BV laten meer dan 100 huishoudens zich informeren.
 • April: De gemeenteraad bespreekt met CALorie het strategisch Energierapport Castricum waarin het belang van energie besparen en windmolens wordt benadrukt.
 • Mei: Samenwerkingsverband met de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC) waardoor we de lokale, groene energie gemaakt van ons eigen afval kunnen promoten.
 • Juni: De gemeente Castricum en CALorie spreken af dat burgers 25 jaar lang hun zonnepanelen op gemeentelijke daken gaan leggen.
 • Augustus: Dagblad Trouw portretteert CALorie als voorbeeld van burgers die zelf het heft in handen nemen voor schone energie.
 • September: Klimaatmarkt op het Bakkerspleintje.
 • Oktober: Klimaattop op het Jac. P. Thijssecollege.
 • November: Avond over bodemenergie op het gemeentehuis. Met 90 aanwezigen de drukste CALorie-avond tot nu toe.
 • December: Door een collectieve inkoopactie komen 492 zonnepanelen op 58 woningen

2011

 • Februari: CALorie helpt scholen bij zonnestroomsubsidie
 • April: Zonneboileravond in de bibliotheek en Fotografiewedstrijd
 • Mei: Info-avond over samen zonnepanelen inkopen
 • Juni: Eerste info-avond over isolatie voor de Componistenbuurt
 • September: Muzikale oproep Componistenbuurt, Eetdaging met wethouder (samen met Transition Town) en Culinaire lifestylemarkt
 • Oktober: Eerste Castricumse deelauto (samen met Transition Town)
 • November: Workshop zelf zonnepanelen maken in de Duurzame week (samen met Transition Town)
 • December: Alle scholen in Castricum (waar technisch mogelijk) hebben zonnepanelen