Op dinsdag 16 oktober organiseerden wij een eerste avond voor VvE-besturen. Vijftig bestuurders van 20 VvE’s uit de gemeente Castricum kwamen zich oriënteren op verduurzaming. Guus Wattel van CALorie gaf een presentatie met in vogelvlucht wat er komt kijken bij verduurzaming van een VvE. Vanuit de VvE’s De Ambassadeur (Ad Jacobs), Amaryllis (Eric Groentjes) en De Cameren (Hans Breuk) werden ervaringen gedeeld. Na de pauze was er gelegenheid in drie werkgroepen over resp. Verduurzamingsmaatregelen, Organisatie en Financiering vragen te stellen en antwoorden te bespreken. Een zevental VvE’s heeft aangegeven zich verder te willen oriënteren.

Voor meer informatie: guus@calorieenergie.nl