Autodelen = Samen delen

Naar schatting van het CBS veroorzaakt de Castricumse ‘mobiliteit’, dus hoe we ons verplaatsen in en om de kernen, zeker 30% van onze lokale CO2-uitstoot (zie Klimaatmonitor). Dat is de hoofdreden dat we nu dit lastig onderwerp ook bij de hoorns willen vatten. We zijn bezig met een wat ons betreft broodnodig Duurzaam Mobiliteitsplan.

 

Waarom autodelen?

Autodelen heeft de toekomst. Wij denken dat de overgang naar duurzame mobiliteit niet zonder autodelen kan. Schone en duurzame auto’s zijn namelijk duur in aanschaf en het duurt simpelweg te lang als alle particulieren op een tweedehands elektrische auto over willen gaan. Om elektrisch rijden voor alle particulieren mogelijk te maken, willen samen rijden en samen delen. Het scheelt veel vieze uitstoot, het scheelt ruimte, en het is nog gezellig ook. Bovendien volgt uit de berekeningen dat het gebruiken van een elektrische deelauto in het totale kostenplaatje niet duurder uitkomt dan het gebruik van een eigen auto.

Hoe werkt het?

Deels ligt het antwoord op deze vraag aan u, de bewoner met interesse. Want er zijn verschillende mogelijkheden, en die willen we graag samen verkennen. Maar de basis is bekend. Autodelen bij CALorie is heel eenvoudig. Als je deelneemt, krijg je toegang tot één of meerdere CALorie deelauto’s. Je kunt die auto’s heel eenvoudig via een app op je smartphone reserveren en openen/sluiten. Binnenkort wordt meer bekend. Voor-inschrijven kan bij marjolein@calorieenergie.nl.