Duurzame huizen route 24 november

Dinsdagavond 13 november j.l. heeft CALorie een succesvolle informatie avond gehouden over de zonnepanelen actie, de energie transitie en duurzame huizen. De grote opkomst getuigt dat deze onderwerpen veel Akersloters aanspreekt en bezig houdt. De zonnepanelen actie loopt tot februari 2019 en wilt u daar aan deelnemen, kijk op www.calorieenergie.nl

Voor de duurzame huizen hebben 4 Akersloters zich aangemeld voor een ” duurzame huizen route” op zaterdag 24 november. U kunt dan met eigen ogen zien welke stappen gemaakt zijn om deze huizen te verduurzamen of zelfs helemaal zonder aardgas kunnen.

U kunt de volgende huizen bezoeken.

11:00-12:00 Familie Langeveld. Hemweg 8. Dakrenovatie/isolatie, houten vloer vervangen, vloer en wandverwarming en zonnepalen

12:00-13:00 Familie van Baar, Kerklaan 1A Infrarood panelen als basis verwarming, warmte terugwissel ventilatie, elektrische warmwater voorziening, zonnepanelen, volledig van gas af

14:00-15:00 Familie Sap, maximale isolatie (dak, gevel en vloer), verwarming met warmtepomp, ventilatie naar behoefte, elektrische warmwater voorziening, geen gas aansluiting.

15:00 -16:00 Leo Lubbers, 25 zonnepanelen, zoveel mogelijk isolatie, verminderen van aardgas, verwarming aardgas en elektrisch. Graag vooral aanmelden via tel 0618402632

Duurzame wijkaanpak nu ook in Akersloot

CALorie is in november 2017 een actie begonnen om in Akersloot mensen te helpen hun woningen duurzamer en levensloopbestendig te maken.

CALorie ondersteunt al jaren mensen bij hun verduurzamingswensen. Een project van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Castricum maakte het mogelijk om ‘naar de mensen toe te komen’ met uitgebreide en gerichte informatie. Akersloot is de derde ‘wijk’ in de duurzame wijkaanpak die CALorie ondersteunt, na ‘Molendijk’ in Castricum en ‘Limmen-oost’.

Inmiddels zijn voor vier ‘voorbeeldwoningen’ aan resp. de Lange Dresch, Julianaplein, Julianaweg en Binnengeest woonadviezen voor verduurzaming en levensloopbestendigheid uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn toepasbaar voor veel meer woningen in Akersloot. De resultaten worden geanonimiseerd gedeeld met Akersloters tijdens een bewonersavond op 19 februari 2018 in ‘t Hoorntje.

Verduurzaming luchtverwarmingssystemen

In Akersloot zijn in het verleden veel luchtverwarmingssystemen geïnstalleerd. Het verduurzamen van zo’n systeem is een extra uitdaging. Omdat we regelmatig die vraag kreeg heeft onze energie-adviseur Huib Visser zich hierin verdiept en er een artikel over geschreven dat u hier kunt vinden.

Bijeenkomst 19 februari 2018 in ‘t Hoorntje geslaagd!

Het is de afgelopen maanden een paar keer via dit Witte Blaadje en ook nog via een huis-aan-huis brief in heel Akersloot verspreid: maandagavond 19 februari organiseerde CALorie in het Achterom van ‘t Hoorntje een inspiratie- en informatie-avond over het verduurzamen van je woning. En dat heeft gewerkt, want meer dan 60 mensen kwamen opdagen! Dus gezellig wérd het.

De afgelopen maanden heeft CALorie meer dan 10 zogenaamde Woon Quicks Scans in het dorp uitgevoerd. En voor bewoners van vier woningen aan Lange Dresch, Julianaplein, Julianaweg en Binnengeest werden uitgebreide energie- en levenloopsbestendigheidsadviezen uitgebracht. Over de inhoud van die adviezen werd verder gesproken. Er waren bewoners die ervaringen deelden. Er waren diverse informatiesessies over: isoleren van je woning, zelf opwekken van elektriciteit, hoe financier je al die duurzame maatregelen, duurzame warmte in je woning en levensloopbestendigheid. Oudgediende Paul Sap van de Nul op de Meter woning aan de Rembrandtsingel deelde enkele ervaringen en Annemiek de Wit van de Julianaweg vertelde over het nut van de adviezen die via CALorie waren gegeven. Leo Lubbers vertelde nog over het idee van de Zonnecentrale op het dak van sporthal de Lelie.

Er waren veel vragen, maar gelukkig ook veel informatie en inspiratie. Aan het einde van de avond vertelde Manuel Den Hollander van CALorie nog over de nieuwe campagne “Verbouwplannen? Maak er een Nul op de Meter woning van.” Na afloop kon ceremoniemeester Guus Wattel van CALorie nog doorgeven dat 15 mensen zich hebben opgegeven voor een woon quick scan, 17 mensen lid willen worden van CALorie, 6 mensen interesse hebben Zonnecentrale De Lelie en 11 mensen zich aansluiten bij het Netwerk Duurzaam Wonen Akersloot. Iedereen krijgt zo spoedig mogelijk bericht. Akersloot goes Duurzaam, zoveel is wel duidelijk! Alle aanwezigen hartelijk dank, dit wordt zeker vervolgd.


Voor bewoners van vier woningen zijn uitgebreide energie- en levensloopbestendigheidsadviezen uitgebracht. De volgende (geanonimiseerde) rapporten zijn momenteel in te zien:
Julianaplein
Lange Dresch
Julianaweg
Binnengeest


Het Netwerk Duurzaam Wonen Akersloot

Steeds meer inwoners van Akersloot doen ervaring op met het verduurzamen van hun woning. Met allerlei vormen van isolatie, nieuwe manieren om met weinig of geen gas de woning te verwarmen zoals infraroodpanelen of warmtepompen, warmte terug te winnen, zelf energie op te wekken etcetera. Als burgerinititief heeft CALorie goeie ervaringen met het bevorderen dat mensen gebruik maken van elkaars ervaring. CALorie ondersteunt daarom in 2018 het Netwerk Duurzaam Wonen Akersloot, waarbij alle geïnteresseerden zich kunnen aansluiten. Aanmelden of meer informatie kan bij guus@calorieenergie.nl


Zonnecentrale Akersloot

Wist u dat er al een Zonnecentrale bestaat in Akersloot? Sinds de zomer van 2015  op het dak van Brandweerkazerne/Gemeentewerf. Zie de pagina Zonnecentrale Akersloot. Inmiddels bestaan er ook ideeën voor een tweede zonnecentrale op het dak van Sporthal De Lelie. Interesse? Neem contact op met Leo Lubbers.

 


Hieronder een kleine foto-impressie van de informatie- en inspiratieavond op 19 februari 2o18 in ‘t Hoorntje.