Nul op de Meter verbouwen zorgt dat je geen energie meer hoeft te kopen

Als je ‘gebouw gebonden’ verbruik helemaal duurzaam is; dus warmtevraag, heet water, stroom voor ventilatie en basisverlichting, dan is je woning energieneutraal. Je kunt ook nog een stap verder gaan, naar Nul op de meter. Dan is naast je ‘gebouw gebonden’ energie ook al je ‘gebruikers energie’ duurzaam (denk aan huishoudelijke apparaten, TV, …). Dan hoef je dus geen energie meer in te kopen, oftewel nul op de meter.

Stroomversnelling

Landelijk is er het project Stroomversnelling dat tot doel heeft bestaande woningen, die nog slecht zijn geïsoleerd, in een grote, snelle verbouwing te verduurzamen naar Nul op de Meter. CALorie en de gemeente Castricum hebben zich aangesloten bij Stroomversnelling. CALorie heeft het initiatief genomen lokale aannemers voor deze systeemaanpak te interesseren. Dat is gelukt. CALorie, de gemeente en een aantal bouwbedrijven tekenden een convenant om ook in Castricum te komen tot deze systeemaanpak voor energiebesparing bij bestaande woningen. Bij zo’n alles-in-een-keer verbouwing is het de opzet om in korte tijd, zeg tien dagen, de woning aan te passen. In zo’n systeemaanpak krijgt de woning een nieuwe schil, zonnepanelen, warmtepomp en aangepaste ventilatie. En tegen een verantwoorde prijs met prestatiegarantie. De kosten van zo’n systeemaanpak zijn dan te financieren uit de besparingen op de energiekosten, afhankelijk van de beginsituatie. De eerste belangstellende bewoners hebben zich al gemeld voor een daadwerkelijke aanpak-in-eens. En belangrijk: de eerste concrete bouwtechnische uitwerkingen zijn gemaakt zodat voor specifieke rijtjeswoningen de verbouwing-in-eens mogelijk wordt.

Inspiratie

We hopen een aantal particuliere woningen te hebben geholpen richting Nul op de Meter of Energieneutraal. Guus, Paul en Hannie maken hun huizen dus Nul op de Meter, geïnspireerd, gestimuleerd en begeleid door CALorie. Daarna hebben we samen met de pionierende lokale bouwbedrijven, hopelijk enkele duurzame proposities die we aan alle Castricummers kunnen aanbieden. En wij kunnen geïnteresseerden op de hoogte houden van ons traject.

Nieuwsgierig hoe duurzaam verbouwde huizen er uit kunnen zien? In Castricum zijn van een paar woningen de gegevens bekend:

Voor informatie mail naar duurzamehuizen@calorieenergie.nl

Samenwerken

We werken onder meer samen met:

  • Huib Visser van EPA-id
  • Bouwbedrijf AC Borst
  • Bouwbedrijf WoonTeam
  • Bouwbedrijf Casmond
  • Gemeente Castricum
  • Architecten