Project Verduurzaming Castricummer Werf

Project Verduurzaming Castricummer Werf

Het project Verduurzaming Castricummer Werf van de Werkgroep Bedrijfsterreinen heeft als doelstelling in fasen de energietransitie van de Castricummer Werf te bewerkstelligen. Dat doen we onder andere ondernemers die gevestigd zijn op de Castricummer Werf te begeleiden in de energietransitie. We kijken naar de mogelijkheden om ‘van het gas’ af te gaan. Het project kent (tot nu toe) twee fasen:

  • Fase 1: Bedrijven nemen energie beperkende maatregelen om in 2021 nul op de elektriciteitsmeter te bereiken. Deze fase is afgerond in december 2021,
  • Fase 2: Verkennen van de mogelijkheden om van het gas af te gaan.  Het beoogde doel van deze fase is om 15-25 ondernemers individueel te adviseren en te begeleiden bij de keuze en implementatie van maatregelen om in 2021 van het gas af te kunnen gaan. Deze fase is nog niet afgerond.

Lees hier meer over doelstelling en de tot nu toe behaalde resultaten van het project.

Klik hier om nieuwsberichten te lezen die wij hebben geschreven over dit project.

Castricummer Werf, ná vergroening en verduurzaming