Project Jaarplan VvE 2021

Jaarplan 2021, Werkgroep VvE

Na een succesvolle start in 2020 van de verduurzaming van de VvE door een 5-tal VvE’s wil de Werkgroep VvE ook in 2021 VvE’s stimuleren om te verduurzamen. Daarvoor hebben we een jaarplan geschreven. Lees het jaarplan hieronder, of klik hier om het in een nieuw tabblad te lezen.

Jaarplan 2021

1.      Inleiding
  • Na een succesvolle start van de verduurzaming van de VvE door een 5-tal VvE’s, gaan we in 2021 de ervaringen daarover delen en overige VvE’s stimuleren om tot actie over te gaan.
  • De eerste stap daarvoor is het opstellen van een specifiek energieadvies voor de desbetreffende VvE.
  • Hiervoor zijn zeker voor de grote VvE’s voldoende subsidiemogelijkheden. Dit geldt echter niet voor VvE’s met minder dan 8 woningen.
2.       Doel
  • Alle VvE’s uitnodigen voor 1 webinar en informeren over energiebesparing.
  • Voor 5 kleine VvE’s een energieadvies opstellen.
  • De activiteiten in zijn geheel afronden in 2021.
3.       Aanpak
3.1      Informeren

Een webinar/informatieavond organiseren waarin uitgelegd wordt wat de werkwijze is om tot een goed energieadvies te komen. Bijdragen door Huib Visser als energiedviseur, beheerder van een VvE bijvoorbeeld makelaar van Amsterdam, vertegenwoordiger van een bank, ervaringen van inwoners, gemeente over verwachtingen warmtenetten.

Welke stappen kunnen genomen worden, wat zijn de ervaringen en de valkuilen, welke subsidiëring en financieringsmogelijkheden zijn beschikbaar. Maar ook informatie over wat verwacht mag worden in de toekomst betreffende warmtenetten.

We gaan 1 webinar organiseren met een programma specifiek gericht op VvE’s. Deze zal algemeen toegankelijk zijn. Hierin willen we ook ruimte bieden en de gemeente Castricum om haar overwegingen en plannen naar voren te brengen die de verduurzaming van gebouwen van VvE’s in de toekomst gaan raken, zoals warmtenetten.

3.2 Enthousiasmeren

Door de ervaringen van die VvE’s m.b.t. de verbetering van het wooncomfort, de betaalbaarheid van de uit te voeren acties met elkaar te delen, hopen we meerdere VvE’s te bewegen om de eerste stap te zetten naar verduurzaming: het laten maken van een energieadvies voor hun VvE.

3.3      Activeren

Dit gaan we doen door een serie van 3 tot 6 publicaties in de plaatselijke pers en onze website op basis van interviews met bewoners en beheerders van een aantal VvE’s.

De kosten voor de grotere VvE’s zijn zeer beperkt vanwege de ruime subsidiemogelijkheden We gaan de VvE’s actief benaderen om hen te verleiden tot het laten maken van een energieadvies. Zo mogelijk door in te praten in hun jaarlijkse ALV’en.

Voor de kleine VvE (< 8 woningen) geeft CALorie een bijdrage in de kosten. Dit omdat voor hen de subsidiemogelijkheden te beperkt zijn. Deze bijdrage bedraagt € 300, = per kleine VvE.

4.       Aanvullende opmerkingen en planning
PlanningVoorbereidenfebruari tot juli
Informatieavondaugustus
Energieadviezenseptember tot december
Publicaties in plaatselijke persjuni tot december
ContactpersoonHans GaillardWerkgroep VvE CALorie
PartnersEPA-IDenergieadviezen
Duurzaam Bouwloketopzet webinar