Project Elektrische Deelauto 2020

Project Elektrische Deelauto 2020

Elektrische deelauto’s in Castricum

Heb jij interesse in het delen van een elektrische auto met buurtgenoten? Wil je ook schoner rijden, minder CO2 uitstoten, de parkeerdruk in jouw buurt verlagen? Meer ruimte creëren op straat voor groen en recreatie? Heb je een (tweede) auto die vooral de deur staat?  Of heb je geen auto en wil je zo nu en dan gebruiken maken van een auto? Dan is het deelconcept met elektrische auto’s wellicht wat voor jou!

  • We werken op dit moment aan het opzetten van een concept voor een elektrische deelauto. Dit doen we samen met werkgroepleden en potentiële aanbieders.
  • We wisselen ervaringen uit met andere coöperaties met deelautoconcepten.
  • We werken samen met de gemeente voor standplaatsen, laadpalen en vergunningen.
  • Met het deelautoproject willen we een ander mobiliteitsgedrag stimuleren: van bezit naar gebruik. Met als resultaat CO2-reductie en het vergroten van een autovrije openbare ruimte. Autodelers rijden schoner en gemiddeld minder kilometers. Eén deelauto vervangt gemiddeld acht auto’s.
  • In april 2021 hebben maar liefst 106 belangstellenden een vragenlijst ingevuld over de wensen en behoeften van een deelconcept.
  • Na de zomer 2021 willen we starten met minimaal 2 elektrische deelauto’s voor inwoners van de kernen van Castricum

Ambitie: de komende 5 jaar minimaal 25 elektrische deelauto’s in Castricum, Akersloot en Limmen

Interesse?

Stuur een mail naar mobiliteit@calorieenergie.nl.

Deelauto