Poll: wel of geen windmolens

 In Achtergrondinformatie - Energie thuis en op het werk, Nieuws

Wel of geen windmolen?

Mogelijk kunnen we hier nog een molen bijplaatsen?

Windmolens in onze gemeente  is niet iedereen het mee eens. In de “Rubriek Voor of Tegen” in de Castricummer van 21 oktober (pagina 2) kwamen Anton Visser van de Werkgroep Wind van CALorie en wethouder Falgun Binnendijk aan het woord. De wethouder, gesteund door de gemeenteraad, vindt dat het open landschap behouden moet blijven.

De Werkgroep Wind van CALorie is het daarmee eens EN pleit voor meer solidariteit. Castricum heeft wel 20 windmolens nodig om duurzaam in zijn eigen  elektriciteit te voorzien (dat is nog afgezien van de zonneweiden). Die zullen voor het allergrootste deel elders komen te staan, maar de vraag is: willen we zelf ook een bijdrage leveren? En hoe kan dat met behoud van het goede?

Samen het voordeel hebben

Er zijn al meerdere voorbeelden van coöperaties die samen een windmolen hebben gekocht. De opbrengst van de energie die de windmolen opwekt komt dan ten goede van de gemeenschap of de coöperatie leden. Bijvoorbeeld Coöperatie Zuidenwind.
Ook kleine molens tot 15 meter hoog zijn een mogelijkheid.

Windmolens beperken de risico’s van klimaatverandering

In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt bekeken waar we in Nederland onze energie duurzaam kunnen opwekken met wind of zon. CALorie heeft samen met de energiecoöperaties om ons heen een voorstel gedaan voor plekken waar we in onze regio windmolens zouden kunnen plaatsen. We willen graag op deze manier invloed uitoefenen op windmolens binnen onze gemeente. EN windmolens plaatsen doe je samen: samen kijken naar de juiste plek, overleg met de omwonenden, samen delen in de opbrengst. CALorie zijn jullie, daarom beginnen we nu met jullie mening te vragen! Lees het stukje met nog meer achtergrond en geef daarna je stem. De uitkomst van deze peiling komt natuurlijk op onze site te staan.

POLL

Wij zijn benieuwd naar de mening van onze lezers. De uitkomst van deze peiling komt natuurlijk op onze site te staan.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Showing 9 comments
 • Arnold

  Belangrijk voor klimaat

 • Evert Hofland

  Tegen windmolens, ook langs provinciale en rijkswegen vanwege behoud open landschap. Er is al genoeg horizonvervuiling: oa Hoogovens. Zonnepanelen prima…

 • Jan Frens

  Niet meer windmolen zoekgebieden dan in de RES afgesproken .

 • J T Beentjes

  Er staan er al veel te veel! Lost echt niets op!

 • Bart van Crasbeek

  Natuurlijk moeten we er aan mee doen, ook on onze achtertuin

 • Johanna Klein

  Ja, mits op zee

 • Karin Wezepoel

  Tegen! Windmolens veroorzaken onnatuurlijke windturbulentie waardoor klimaatverandering optreedt. Verder worden er grote aantallen vogels en insecten gedood. Dit is wetenschappelijk al bewezen.

 • C. Castricum

  Zo min mogelijk windmolens op land. Meer zonnepanelen in combinatie met windenergie van zee en waterstofbuffer.

 • Bob

  Zeker niet langs A9 ter hoogte van woongebieden omwille van de al aanwezige overlast van verkeerslawaai EN het overkomende vliegtuiglawaai. 2 lawaaibronnen is al teveel. Een derde lawaaibron is onoverkomelijk en maakt dat het ondragelijk en dramatisch wordt om te kunnen wonen in deze gebieden

Leave a Comment