Pieken en dalen. Energieopslag in Castricum?

 In Nieuws

Afgelopen donderdag 15 augustus kwamen leden van de ‘meedenkgroep Buurtbatterij’ en van de ‘werkgroep Collectieve Warmte’  bij elkaar om bijgepraat te worden door Harm Hofman en Duncan Smith van Heiloo Energie over hun studie naar de mogelijkheden van een buurtbatterij in Heiloo. Ook bespraken we de alternatieven voor energieopslag die in onze eigen studie onder leiding van Hylke Boersma duidelijk beginnen te worden.

Wat werd er zoal duidelijk?  Dat lokale energieopslag in een toekomst met vooral duurzame opgewekte energie onvermijdelijk is omdat zon en wind geen ‘stabiele’ bronnen zijn. En dus alle aandacht verdient. Dat we zoveel mogelijk van de pieken en dalen van het opwekken én het verbruik al achter de meter, dus in huis, moeten opvangen. Dat we toe moeten naar een integrale benadering van elektriciteit en warmte, dus warmteopslag is minstens zo belangrijk als opslag van elektriciteit. Dat de thuisbatterij belangrijk wordt maar nog in de weg wordt gezeten door de salderingsregeling. Dat er systemen voor warmteopslag thuis bestaan en dat er nog diverse systemen voor thuisopslag in ontwikkeling zijn. Dat er óók al diverse mogelijkheden voor collectieve opslag worden ontwikkeld. Dat je voor collectieve opslag van elektriciteit de netwerkbeheerders (Liander, Stedin,..) nodig hebt. En nog veel meer.

Een inspirerende bijeenkomst, waarbij iedereen aangaf mee te willen blijven denken en doen. De samenwerking met Heiloo Energie smaakt ook naar meer.

Nabrander: we denken over het opzetten van een meldpunt voor netwerkproblemen, waar je bijvoorbeeld kunt doorgeven als je problemen ervaart met het terugleveren van stroom van je zonnepanelen. Vragen? Ideeën? Mail guus@calorieenergie.nl

Leave a Comment