Heeft CALorie een winstdoel?

Nee. Eventuele winst vloeit terug naar medefinanciers en verdere verduurzaming van Castricum. CALorie heeft geen eigen vermogen.

Heeft CALorie mensen in dienst?

Nee. Van mensen en bedrijven wordt gevraagd om vanuit passie en spirit mee te helpen. De beloning is bevrediging maar geen geld. CALorie draait op enthousiaste vrijwilligers. Zo houden we de kosten laag. In april 2013 Manuel den Hollander als coördinator aangesteld. Dit om ook gedurende de werkweek aan allerlei projecten te kunnen trekken zodat versnelling van het bereiken van onze doelstellingen wordt ingezet. Manuel werkt als ZZP-er op eigen risico. Dat betekent dat hij zijn eigen middelen vindt en op ‘no cure no pay’ basis werkt.

Zijn jullie concreet aan de slag?

Jazeker. Zo hebben we al twee buurtisolatieprojecten gehouden en hebben alle scholen van de gemeente waar het zon-technisch mogelijk is in 2011 zonnepanelen gekregen. Ook heeft onze werkgroep Zon op Castricum in april 2013 de Eerste Zonnecentrale Castricum gerealiseerd, op een gemeentelijk dak van de Schulpstet. Verder zijn we hard bezig met bijzondere projecten voor het verduurzamen van grote gebouwen (met Kodi), meer zonnecentrales, burgerinvesteringen in windmolens op land en zee, het energieplus helpen verbouwen van particuliere woningen en het verder uitbreiden van zonnepanelen op de Castricumse scholen.

Kan ik in de toekomst ook aandelen (participaties) kopen?

Ja. Zodra bekend is welk project we op deze manier willen financieren, kun je als lid van CALorie participaties kopen.

Is CALorie het enige burgerinitiatief dat streeft naar energie-onafhankelijkheid op lokaal niveau?

Zeker niet. In tientallen Nederlandse gemeenten zijn initiatieven als CALorie actief. In het buitenland idem.

Wat doet de gemeente Castricum?

Bij een terugtredende overheid die stevig moet bezuinigen hoort eigen initiatief van burgers en een overheid die faciliteert door regels te verminderen en burgers ruimte te geven. De gemeente vindt dat CALorie helemaal in de nieuwe tijdsgeest past, en faciliteert ons onder meer door het beschikbaar stellen van gemeentelijke ruimtes, daken voor panelen, en communicatiekanalen.

De gemeente heeft in 2012 het rapport “Duurzame energie in Castricum, Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie in Castricum” laten opstellen. Zie de verkenning en het voorstel voor een uitvoeringsprogramma.

Wat is het bankrekeningnummer van CALorie?

Dat is NL31TRIO0198352646

Wat is salderen

Eenvoudig gezegd: Salderen is je huidige stroomverbruik aftrekken van je toekomstige stroomverbruik. Lees meer hier