Werkgroepen

Wil je zelf een bijdrage leveren aan CALorie? Maak deel uit van de verandering.

CALorie heeft verschillende werkgroepen die graag jou erbij hebben.

Tientallen inwoners zijn al actief in één van de werkgroep van CALorie. Doe je ook mee? Kom eens naar een van onze bijeenkomsten of stuur ons een mail en meld je aan voor één van de werkgroepen.

 

Coördinatoren

We realiseerden ons dat het langer duurt dan ons lief is om een energie-onafhankelijk Castricum met alleen vrijwilligers te bereiken. Om de vrijwilligers te helpen is daarom Manuel den Hollander aangesteld als betaalde coördinator. Hij houdt zich vooral bezig met nieuwe projecten, zoals grote stroomopwekking en het energieneutraal maken van woningen (Nul op de Meter). Het betreft een aanstelling voor één dag in de week.

De afspraken tussen CALorie en coördinator Manuel den Hollander zijn vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Deze is voor elk lid in te zien bij één van de bestuursleden.

Manuel den Hollander zet zich met hart en ziel in voor de dagelijkse zaken en de projectontwikkeling. Hij is de coördinator van de vrijwilligers en vele projecten. Hiervoor ontvangt hij een vergoeding. Manuel is geen bestuurslid. Zo werken we samen maar houden we de verantwoordelijkheden gescheiden.

Inmiddels bevalt dat zo goed dat er een 2e coördinator is bijgekomen, Guus Wattel (links op de foto). Guus heeft zijn  eigen huis aan de Breedeweg helemaal verbouwd tot een Nul op de Meter woning (zie zijn Blog)

Bestuur

CALorie is een lokale energiecoöperatie waarin bestuur en actieve Castricummers een gezicht hebben. Maak kennis met actieve en minder actieve leden op een van de CALoriebijeenkomsten. Die zijn openbaar en gratis, ook voor niet-leden.

Bestuur

Van links naar rechts: Hans Disselhorst, Harmen Brandse, Arie Dekker en Anton Visser

Het bestuur van CALorie in 2018: 

  • Hans is als oud technicus op zijn plaats binnen CALorie. Zijn technische kennis kan hij kwijt binnen de werkgroep Aardwarmte
  • Harmen is na een rijke carrière bij verschillende non-profit organisaties met pré-pensioen. Hij is al jaren met duurzame energie bezig en wil zich nu de tijd rijp is graag inzetten om CALorie tot een succes te maken.
  • Arie Dekker is gepensioneerd bioloog en woont in Bakkum. Hij is al decennia overtuigd van de noodzaak om anders om te gaan met de eindige hulpbronnen. Wachten op de overheid is daarbij geen optie, we moeten zelf het heft in handen nemen. Binnen het CALorie bestuur is Arie voorzitter
  • Anton Visser was ICT-er bij de ING. Inmiddels is hij filmmaker en actief in de werkgroep Zon op Castricum van CALorie. Daarnaast houdt hij zich met de website bezig.

Allen wonen in de gemeente Castricum.